Verander risico: Incomplete acceptatiecriteria

Vandaag gaan we in op het risico: Incomplete acceptatiecriteria

Acceptatiecriteria zijn criteria die we hanteren om te kijken of een tussenresultaat of het uiteindelijke resultaat aan de gestelde eisen voldoet. Het kan hierbij zowel gaan om eisen aan het resultaat zelf als aan criteria voor het proces (bijvoorbeeld het tijdig opleveren van een testplan of een prototype). Acceptatiecriteria zijn een afgeleide van het doel en de doelstellingen.

Stel dat we geen ongeautoriseerde wijzigingen op ons netwerk willen. Dan zorgen de acceptatiecriteria ervoor dat alle wijzigingen conform een standaard proces met standaard “deliverables” worden doorgevoerd.

Incomplete acceptatiecriteria zorgen ervoor dat we tijdens de uitvoering niet zullen weten of we op de goede weg zijn en of ons resultaat straks de goedkeuring krijgt. Verschil tussen het resultaat en de acceptatiecriteria zorgt ervoor dat we geen decharge krijgen en de verandering formeel niet wordt geaccepteerd.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.