Verander risico: Niet of te late levering andere afdelingen

Vandaag gaan we in op het risico: Niet of te late levering andere afdelingen

Net zoals projecten onderlinge van elkaar afhankelijk kunnen zijn, kunnen ze ook afhankelijk zijn van andere afdelingen. Stel dat je bepaalde financiële informatie nodig hebt voor de voortgangsrapportages maar de financiële afdeling levert de informatie stelselmatig een paar dagen te laat dan heb je daar binnen je project last van.

De tijdslijnen komen in gevaar als er niet tijdig kan worden geleverd.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.