Verander risico: Conflicterende eisen

Vandaag gaan we in op het risico: Conflicterende eisen

Conflicterende eisen zijn eisen die elkaar tegenwerken. Zo is bijvoorbeeld de duivelsdriehoek (tijd, geld en resultaat) een mooi voorbeeld van conflicterende eisen aan de uitvoering van het project. We kunnen niet sturen op tijd, geld én resultaat. We moeten keuzes maken.

Maar er kunnen ook conflicterende eisen gesteld worden aan de resultaten van het project. Sommige zaken gaan nu eenmaal niet samen en je kunt niet iedereen tevreden stellen. Bij een grote reorganisatie kun je je best doen om alle medewerkers die het betreft tevreden te houden, maar degene die straks ontslagen worden kijken daar toch heel anders tegen aan. Het kan nu eenmaal niet met lagere kosten onder de huidige bezetting. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Loop je in je project tegen conflicterende eisen aan dan is het zaak die zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en daar zo snel mogelijk een keuze in te laten maken. Doe je dat niet dan is het resultaat straks een niet werkend geheel met allerlei tegenstrijdigheden.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.