Verander risico: Onduidelijke of wijzigingen in projectprioriteiten

Vandaag gaan we in op het risico: Onduidelijke of wijzigingen in projectprioriteiten

Hoewel je natuurlijk het liefst alle deelresultaten wilt bereiken en alle activiteiten uitgevoerd wilt hebben, zul je prioriteiten moeten stellen. De kans is immers groot dat er vooraf al bekend is dat de tijd te kort, het budget te weinig en het resultaat ambitieus is. Bepaal wat de “need to haves” en de “nice to haves” zijn.

Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium zodat je tijdens de uitvoeringsfase terug kunt vallen op de vooraf bepaalde prioriteiten en laat deze prioriteiten vooraf goedkeuren. Hiermee voorkom je veel discussies tijdens de uitvoering.

Onduidelijke prioriteiten zorgen ervoor dat de tijdslijnen in gevaar komen maar zorgen er ook voor dat het resultaat straks niet bereikt wordt. De kans bestaat immers dat je de prioriteit verkeerd legt en dat er wel veel deelresultaten bereikt worden maar nooit het totale eindresultaat.

Het geheel is meer dan de som der delen. Maar bij de verandering staat het geheel boven aan je prioriteitenlijst en niet de delen van de som.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.