Verander risico: Ontbreken van controles en toezicht

Vandaag gaan we in op het risico: Ontbreken van controles en toezicht

De project manager is verantwoordelijk voor de tussentijdse metingen en de voortgangsrapportage. Maar als er weinig aandacht, vanuit de stuurgroep, is voor de verantwoording die wordt afgelegd dan motiveert het de project manager niet.
Buiten de verantwoordelijkheid van de project manager moet er toezicht zijn op de voortgang. Niet om de project manager met allerlei details lastig te vallen (want dat levert een gevaar op voor de tijdslijnen) maar om grip te houden op het project.

Het ontbreken van controles en toezicht levert een risico voor het resultaat maar kan ook een risico vormen voor de budgetten en de tijdslijnen. Het project loopt maar stevend niet af op een duidelijk doel en de kaders zijn dan misschien opgesteld maar er wordt niet nagegaan of er binnen die kaders gewerkt wordt.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.