Verander risico: Ontbreken van een goedgekeurd Plan van Aanpak

Vandaag gaan we in op het risico: Ontbreken van een goedgekeurd Plan van Aanpak

Het projectplan ging al in op het doel en geeft de kaders van het project. Het plan van aanpak is het strijdplan en geeft meerdere details. We gaan uit van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden en koppelen dat aan de tijdslijnen. We bepalen waaraan we het budget gaan besteden en op welke wijze we dat doen.

Een plan van aanpak dat niet formeel is goedgekeurd geeft geen zekerheid over het project. We weten niet exact wat het doel is, we weten niet of het budget dat we nodig denken te hebben beschikbaar is en we weten ook niet of de tijdslijnen acceptabel zijn.

Zonder goedgekeurd plan van aanpak kunnen we best stappen zetten maar we lopen het risico dat het doel en/of de scope gedurende het project veranderen. We lopen het risico dat tijdens de uitvoeringsfase besloten wordt dat we onze aanpak aan moeten passen of dat het totale project tot stoppen wordt gebracht.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.