Verander complexiteit: Belang voor het voortbestaan van de organisatie

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Belang voor het voortbestaan van de organisatie

Bij het belang van de verandering voor het voortbestaan van de organisatie spelen meerdere zaken een rol. Een verandering die niet cruciaal of zelfs erg onbelangrijk is, kan minder aandacht verwachten en zal een lagere prioriteit krijgen. Het geld en de tijd kunnen niet aan alle veranderingen tegelijk besteed worden dus moeten er keuzes worden gemaakt.

Een verandering die echter urgent en belangrijk tegelijk is loopt het risico ondoordacht te worden doorgevoerd. De druk staat op de ketel, dus we moeten zo snel mogelijk resultaat boeken omdat anders onze organisatie in gevaar komt. Het risico is dat er veel geld besteed wordt aan de verandering, terwijl het met minder had toegekund als we beter hadden nagedacht. Urgentie en belangrijkheid staan nu eenmaal vaak voor inefficientië.

Het mooiste is natuurlijk als je veranderingen in kunt zetten voor ze cruciaal worden. Het liefst kijken we naar belangrijke veranderingen die nog niet urgent zijn. Hier valt de meeste eer aan te behalen.

De mate waarin de verandering cruciaal is, hangt voor een groot deel af van de mate waarin de organisatie “in control” is. Als project manager kun je hier niet altijd wat aan doen, maar je kunt het wel meewegen in de complexiteit van die verandering en je kunt er verklaringen uithalen waarom de druk wordt opgevoerd.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.