Verander complexiteit: Belang voor het voortbestaan van de organisatie

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Belang voor het voortbestaan van de organisatie

Bij het belang van de verandering voor het voortbestaan van de organisatie spelen meerdere zaken een rol. Een verandering die niet cruciaal of zelfs erg onbelangrijk is, kan minder aandacht verwachten en zal een lagere prioriteit krijgen. Het geld en de tijd kunnen niet aan alle veranderingen tegelijk besteed worden dus moeten er keuzes worden gemaakt.

Een verandering die echter urgent en belangrijk tegelijk is loopt het risico ondoordacht te worden doorgevoerd. De druk staat op de ketel, dus we moeten zo snel mogelijk resultaat boeken omdat anders onze organisatie in gevaar komt. Het risico is dat er veel geld besteed wordt aan de verandering, terwijl het met minder had toegekund als we beter hadden nagedacht. Urgentie en belangrijkheid staan nu eenmaal vaak voor inefficientië.

Het mooiste is natuurlijk als je veranderingen in kunt zetten voor ze cruciaal worden. Het liefst kijken we naar belangrijke veranderingen die nog niet urgent zijn. Hier valt de meeste eer aan te behalen.

De mate waarin de verandering cruciaal is, hangt voor een groot deel af van de mate waarin de organisatie “in control” is. Als project manager kun je hier niet altijd wat aan doen, maar je kunt het wel meewegen in de complexiteit van die verandering en je kunt er verklaringen uithalen waarom de druk wordt opgevoerd.

Had CORE(BI) dit kunnen voorkomen…

Het is algemeen bekend dat projecten veelal over budget en tijd heen gaan en dat het resultaat nog wel eens te wensen overlaat (understatement want in 80 tot 90 procent van de projecten is dit het geval). Juist daarom heb ik een gebruiksvriendelijke methode ontwikkeld waarmee we naast de business case ook het belang van de verandering meewegen in ons besluit. Daarna kijken we naar de complexiteit en de risico’s van het project of de verandering zodat ze beter gemanaged kunnen worden.

Als ik dan een artikel lees waarbij een Aardwarmteproject een strop van 21 miljoen euro is dan vraag ik me af of we dit hadden kunnen voorkomen of in ieder geval de schade hadden kunnen beperken door een CORE(BI)-analyse uit te voeren.

Ik zoek nog een aantal projecten die als pilot kunnen dienen. Sta jij aan de vooravond van een complex project of zit je al in de uitvoeringsfase en loop je tegen uitdagingen aan? Laat het me weten, misschien kunnen we nog op tijd ingrijpen om het geen blok aan jouw been te maken.