Verander risico: Schattingswijzigingen

Vandaag gaan we in op het risico: Schattingswijzigingen

Vooraf heb je, op basis van allerlei aannames, schattingen moeten maken over de doorlooptijd, het benodigd budget en het uiteindelijke resultaat dat je op kunt leveren. Gedurende de uitvoering krijg je steeds beter zicht op de daadwerkelijke doorlooptijd, het echt benodigde budget en hetgeen straks gerealiseerd kan worden.

Te weinig zien we dat we gedurende de uitvoering de business case en de aannames zoals we ze in het plan van aanpak verwerkt hebben tegen het licht worden gehouden. We zijn nu eenmaal begonnen met het project en gaan door tot het bittere eind. Ook als we al in een vroeg stadium zien dat de schattingen niet realistisch waren.

Schattingswijzigingen kunnen invloed hebben op het budget, de tijd, het uiteindelijke resultaat of een combinatie daarvan. Constateer je dat de aannames die gedaan zijn moeten worden bijgesteld dan wacht je daar het liefst niet mee tot je echt vast loopt. Je gaat juist in een zo vroeg mogelijk stadium terug naar de stuurgroep, legt ze de wijzigingen en veranderde inzichten voor en laat ze opnieuw keuzes maken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.