Cirkel van mogelijkheden en bedreigingen

Cirkel van mogelijkheden en bedreigingen

Risico management wordt veelal als iets negatiefs ervaren. Maar als we kijken naar de formule: kans x impact dan is deze juist ook uitstekend geschikt om mogelijkheden inzichtelijk te krijgen.

Met de Cirkel van mogelijkheden en bedreigingen introduceren we een andere kijk op risico management en laten we zien dat de methodieken om risico’s in te schatten ook heel goed bruikbaar zijn om mogelijkheden te zien.

Hoe werkt het?

Een gebeurtenis is een voorval dat plaats kan vinden in de positieve of negatieve zin en waarvan we de kans en impact kunnen schatten. Iedere gebeurtenis heeft mogelijkheden (positief) of bedreigingen (negatief) in zich waarvan de we kans en impact kunnen schatten.

Het verschil tussenmogelijkheden en bedreigingen:

  • Een mogelijkheid is een potentiele positieve gebeurtenis die kansen biedt voor de organisatie. Bij een mogelijkheid willen we de kans en/of impact dat het voorval zich voordoet verhogen.
  • Een bedreiging is een potentiele negatieve gebeurtenis die gevaren biedt voor de organisatie. Bij een bedreiging willen we de kans en/of de impact dat het voorval zich voordoet verlagen.

Hoe nu verder?

  1. Vraag je af welke gebeurtenissen de meeste positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de omzet, de kosten en/of het imago van de organisatie
  2. Schat hoe groot de kans en de impact van die gebeurtenissen is
  3. Bepaal wat je er aan gaat doen om de mogelijkheden te benutten of de bedreigingen te voorkomen

Et voilà: De cirkel van mogelijkheden en bedreigingen “in a nutshell”

Ons advies

  • Begin vandaag nog met het inschatten van de mogelijkheden en bedreigingen: hou het simpel en eet niet de hele olifant in 1x. Beter veel kleine stappen dan een heel groot project
  • Kansen gaan verloren en we worden geconfronteerd met bedreigingen: wees niet paranoia. Overschat de mogelijkheden niet maar onderschat de bedreigingen ook niet
  • Start met bewustzijn en werk toe naar de cirkel van mogelijkheden en bedreigingen
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.