Verander risico: Stakeholders (belanghebbenden) zijn onvoldoende inzichtelijk

Vandaag gaan we in op het risico: Stakeholders (belanghebbenden) zijn onvoldoende inzichtelijk

Er zijn allerlei belanghebbenden bij het project. Dat kan zijn tijdens de uitvoeringsfase maar kan ook zijn bij de resultaten van het project. Een stakeholdersanalyse kan worden uitgevoerd om te bepalen wie er belangen heeft. Heb je zelf nog nooit een stakeholdersanalyse uitgevoerd of wil je graag zien hoe wij dat doen? Neem contact met ons op en we helpen je graag.

Daarbij kun je kijken naar de interesse die alle belanghebbenden hebben maar je kijkt ook naar de invloed die ze hebben. Deze weeg je af en op basis daarvan bepaal je de strategie die je volgt om de belanghebbenden betrokken te houden.

Heb je bepaalde stakeholders over het hoofd gezien dan loop je het risico dat het resultaat straks niet geaccepteerd wordt. Maar je loopt ook het risico dat er een “NoGo” gegeven wordt omdat men niet betrokken is. Dit heeft een negatieve invloed op de tijdslijnen van het project.

Het gaat er daarbij overigens niet altijd om dat alle belanghebbenden ook feitelijk gelijk hebben. Het draait daarnaast met name om de perceptie die ze hebben. Doe aan verwachtingsmanagement om je project vloeiender te laten verlopen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.