Verander risico: Te weinig mankracht beschikbaar

Vandaag gaan we in op het risico: Te weinig mankracht beschikbaar

Te weinig mankracht beschikbaar tijdens de uitvoering van de verandering betekent uiteraard dat de tijdslijnen in gevaar komen. De activiteiten die we uit moeten voeren om het resultaat te bereiken kunnen we omzetten naar het aantal uren dat nodig is voor de uitvoering. Deze uren kunnen we vervolgens vergelijken met de tijdslijnen. Hieruit kunnen we afleiden hoeveel mankracht er nodig is om die tijdslijnen ook daadwerkelijk te realiseren.

Vooraf kunnen we een globale inschatting maken van de mankracht die benodigd is. Maar er zullen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen en een theoretische berekening van mankracht betekent nog niet automatisch dat iedereen ook altijd even efficiënt werkt. Is er bij de berekening bijvoorbeeld rekening gehouden met geplande vakanties en ongepland ziekteverlof?

De kunst is dus niet om een theoretische bezetting te berekenen maar om die theorie om te zetten naar de praktijk waarbij we veiligheidsmarges inbouwen zodat we niet direct in de problemen raken als iemand zich een dagje ziek meldt.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.