Verander risico: Te weinig projectleden beschikbaar

Vandaag gaan we in op het risico: Te weinig projectleden beschikbaar

Een verandering wordt bereikt door informatie, materieel en personeel. Te weinig teamleden zorgt ervoor dat de tijdslijnen onhaalbaar worden. We moeten dus een goede inschatting maken waarbij we een reëele inschatting maken van de activiteiten en de tijd die een dergelijke activiteit in beslag neemt.

Dat kan natuurlijk afhangen van de teamleden die beschikbaar zijn. De één werkt nu eenmaal sneller dan de ander. Degene die minder snel werkt, werkt wellicht een stuk nauwkeuriger maar doet er langer over.

De uitdaging hierbij is dat de tijdslijnen al in een vroeg stadium moeten worden afgegeven om een keuze te maken. In deze fase weet je soms nog niet wie er deel zal nemen aan het project. Schat je de tijd nu al erg strak dan wordt het risico dat de tijdslijnen worden overschreven alleen maar groter. Soms werkt het ook andersom. De tijdslijnen worden je opgelegd en binnen die tijdslijnen moet het resultaat bereikt worden. In dat geval, als de tijdslijnen al veel te strak zijn, dan moet je dus eisen stellen aan het aantal teamleden dat je ter beschikking krijgt.

Vele handen maken licht werk. Een uitspraak die nog steeds opgaat.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.