Verander risico: Toevoeging nieuwe teamleden bij het einde van het project

Vandaag gaan we in op het risico: Toevoeging nieuwe teamleden bij het einde van het project

Als bij het einde van het project nog nieuwe teamleden worden toegevoegd dan heeft dat invloed op de tijdslijnen en op het resultaat. Nieuwe leden moeten worden ingewerkt en dat meestal in een fase waarop er toch al flink druk op de ketel staat om het resultaat tijdig te bereiken.

Maar nieuwe teamleden hebben ook nieuwe inzichten. Het risico ontstaat dat er zich allerlei wijzigingen in scope, doelen en activiteiten voordoen en als de project manager niet stevig in zijn schoenen staat dan heeft dat invloed op zowel het beschikbare geld, de tijdslijnen en het resultaat.

Nieuwe teamleden moeten toegevoegd worden als dat nodig is, maar als het met de bestaande bezetting gerealiseerd kan worden dan zijn nieuwe teamleden wellicht meer een stoorzender dan daadwerkelijke ondersteuning van het project.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.