Verander complexiteit: Onderzoek naar het gewenste resultaat

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Onderzoek naar het gewenste resultaat

We hebben inmiddels gezien dat er stakeholders zijn die eisen stellen aan het resultaat. De vraag is natuurlijk in hoeverre deze eisen ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn. Wellicht staan technologische ontwikkelingen ons in de weg en is wat we willen (nog) helemaal niet haalbaar. We kunnen onderzoek doen naar de mogelijkheden en op basis van dat onderzoek kunnen we met de opdrachtgever in gesprek om de resultaten van de verandering realistisch te maken.

Het internet biedt veel informatie maar ook door met anderen in gesprek te gaan, kunnen we een betere inschatting maken over de gestelde eisen. Betrek de medewerkers, betrek de klanten, betrek de concurrenten en betrek iedereen die een zinvolle bijdrage kan leveren.

Tijd steken in het vooronderzoek zorgt ervoor dat we beginnen aan een verandering waarvan het resultaat ook echt bereikbaar is. Er is niets frustrerender dan te werken aan een verandering waarvan je weet dat je het resultaat nooit zult bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.