Verander risico: Uitlopen werkzaamheden

Vandaag gaan we in op het risico: Uitlopen werkzaamheden

Het uitlopen van de werkzaamheden is één van de aspecten die uiteraard invloed heeft op de tijdslijnen. De totale werkzaamheden kunnen uitlopen maar dat wordt veroorzaakt door werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase die uitlopen. Zo kan iedere activiteit op zichzelf uitlopen waardoor het totale project er onder te lijden heeft.

Je moet constant op je hoede zijn en monitoren of de werkzaamheden nog op schema lopen. Dreig je achter te lopen dan moet je een inschatting maken hoe erg dat is, of de verloren tijd nog is in te halen en of er nog meer vertragingen te verwachten zijn.

Door een goede planning en door continu de actuele status met die planning te vergelijken kun je bepalen in hoeverre de uitlopende werkzaamheden invloed hebben op het totale project.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.