Verander risico: Vertraging kennisvergaring

Vandaag gaan we in op het risico: Vertraging kennisvergaring

Aansluitend op het te laat beschikbaar komen van de middelen levert het ook vertragingen in de kennisvergaring op. De informatie is er niet of komt steeds te laat. Wij baseren onze keuzes en prioriteiten op de informatie die wel beschikbaar was, maar lopen achter de feiten aan waardoor we steeds bij moeten sturen.

We kunnen te laat de lessen uit het geleerde vertalen naar dit project. We moeten op basis van “trial and error” zo goed mogelijk door blijven gaan maar lopen het risico dat we steeds dezelfde fouten blijven maken. We moeten daardoor veel werk overdoen, wat direct invloed heeft op de tijdslijnen van het project.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.