70% personeel steelt van werkgever bij vertrek

Volgens onderzoek zou 70% van het personeel stelen bij vertrek of ontslag…onzin natuurlijk. Nee niet omdat het niet waar is, maar omdat volgens mij het percentage vele malen hoger ligt. Maar goed, het exacte percentage doet er niet toe, wat er wel toe doet is dat men nog teveel naar de buitenwereld kijkt. Ben je eenmaal gescreend dan mag je verder overal bij en alles doen, zo lijkt het.

Een groot deel van de Britse werknemers is van plan om bij een mogelijk vertrek bij hun werkgever iets mee te nemen. Met name intellectueel eigendom (27%) en klantgegevens zijn populair (17%), zo blijkt uit onderzoek. Zeventig procent loopt met het idee om iets van de zaak mee te nemen mochten ze van baan wisselen of ontslagen worden. Ongeveer de helft van de werknemers zegt de bedrijfsgegevens al in bezit te hebben. Voornamelijk uit voorzorg mochten ze van baan veranderen (bron).

Aan de hand van dit soort gegevens zie je maar weer dat er nog een hoop werk te doen is op beveiligingsgebied. Niet alleen het beter beschermen van je eigendommen maar juist het bewust maken van de managers van dit soort risico’s. Geloof me, het wordt nog zwaar onderschat.

Het lastige is dat het hier wel gaat om diefstal maar dat de gegevens daarna niet weg zijn, nee ze zijn gekopieerd en daar komen veel organisaties niet of te laat achter. Was het maar zo dat de gegevens echt weg waren, dan wist je het en kon je alarm slaan.

Informatiebeveiliging ontwikkeld nog steeds maar in veel organisatie lopen we achter de feiten aan. We installeren een firewall, anti-virus en anti-spam en geloven het verder wel. We zijn nu toch veilig en de buitenwereld kan niet zomaar op ons netwerk. Op zich kan dat kloppen, maar de grootste dreiging komt niet van buiten, nee die komt van binnen.

We kunnen wel blijven denken dat ons personeel integer is en dat kan ook onder normale omstandigheden best zo zijn, maar hoe gaan ze zich gedragen als ze boventallig worden? Zijn ze dan nog steeds zo loyaal? Waarschijnlijk niet. Daar kunnen we allerlei onderzoek naar doen, maar volgens mij zit dat gewoon in het oerinstinct van de mens. Zij moeten overleven en daarbij maken ze graag gebruik van de gegevens waar ze bij kunnen.

Willen we als organisatie aansluiten bij de modernere informatiebeveiliging dan zullen we twee kanten op moeten. Namelijk die van het denken in zogenaamde “enterprise risks”, dus meer abstract vanuit de impact op onze omzet en kosten. En anderzijds moeten we meer gaan denken in het beveiligen van onze data. Dat kan bijvoorbeeld door encryptie en toegangsrechten maar dat weerhoudt geauthoriseerd personeel er niet van om bij de gegevens te kunnen.

Nee, inmiddels zijn er ook tools waarmee je de data kunt volgen in de tijd, waarmee je kunt zien wie welke informatie heeft ingezien, wie wat heeft gekopieerd en waarmee je op afstand informatie kunt vernietigen. In Nederland heb ik ze nog niet veel gezien, in Amerika zijn ze daar al verder mee. En nee, ik heb niet direct de naam van de tool op mijn netvlies maar als je daar behoefte aan hebt wil ik best nog eens Googlen voor je.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.