Complexiteit: Aantal betrokken afdelingen

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Aantal betrokken afdelingen

Hoe meer afdelingen bij de verandering betrokken worden, hoe complexer de afstemming wordt en hoe meer belangen mee gaan spelen. Betrek alleen die afdelingen die daadwerkelijk een bijdrage leveren en kijk wie er last van de verandering gaan ondervinden en wie er straks juist van profiteren.

Een verandering binnen één afdeling kan verstrekkende, negatieve, gevolgen hebben voor een andere afdeling. Stel bijvoorbeeld dat je het CRM-systeem van de afdeling vervangt door een geweldig nieuw systeem terwijl je vergeet dat er ook andere afdelingen gebruik maken van jouw CRM-systeem. Zij kunnen straks wellicht niet meer over de juiste klantgegevens beschikken waardoor het werken hen een stuk lastiger wordt gemaakt. Je kunt deze afdelingen er dan natuurlijk het best direct bij betrekken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.