Risico: Trage besluitvorming opdrachtgever

Vandaag gaan we in op het risico: Trage besluitvorming opdrachtgever

Besluitvorming vindt zowel plaats voordat we aan de verandering beginnen als tijdens het uitvoeringsproces. Besluit men vooraf niet of traag dan kunnen we niet beginnen met ons project. De tijdslijnen die we vooraf hebben gegeven komen hiermee al in gevaar voordat we daadwerkelijk gestart zijn.

Tijdens de uitvoering zorgt trage besluitvorming ervoor dat we niet door kunnen. We krijgen geen “Go” of “NoGo”. Ook hiermee komen de tijdslijnen in gevaar. Helaas kun je hier zelf niet altijd wat aan doen. Je bent vaak niet bij machte om het management duidelijk te maken dat zij straks de bottleneck vormen voor de verandering.

Toch zul je dit tijdig moeten doen omdat jij straks af wordt gerekend op het eindresultaat dat een aantal maanden te laat is opgeleverd omdat het management maar niet wilde besluiten.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.