Complexiteit: De totale doorlooptijd

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: De totale doorlooptijd van het project

Kleinschalige veranderingen kunnen binnen een aantal dagen, weken of maanden worden doorgevoerd. Dit is het zogenaamde “low hanging fruit”. Deze hebben zelden een grote impact op de organisatie en zijn zelden kritisch voor het voortbestaan van die organisatie. Dit is de continue ontwikkeling van de organisatie waarbij continu veranderingen worden doorgevoerd (die veelal nooit tot een formeel project leiden).

Bij de complexiteit maken we onderscheid in veranderingen die minder dan een jaar duren en veranderingen die meer doorlooptijd vergen. Hoe langer de doorlooptijd hoe complexer het wordt om de verandering te managen. De aandacht verslapt immers, de doelen zijn minder concreet, de kans dat de project manager niet de volledige verandering managed wordt groter.

De doorlooptijd betreft zowel de project initiatie tot de daadwerkelijke implementatie van het project en eindigt pas nadat er decharge is gegeven en de verandering formeel kan worden afgesloten.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.