Risico: Deadlines zijn onrealistisch

Vandaag gaan we in op het risico: Deadlines zijn onrealistisch

We zien nogal eens in business cases en plannen van aanpak een zeer optimistisch tijdspad terug komen. Niet dat het management daar altijd direct om vraagt, maar we willen onze ambitie graag duidelijk maken aan dat management.

Beter is om dat niet te doen en een realistische planning af te geven. Je legt jezelf anders deadlines op waarvan je vooraf al weet dat ze niet haalbaar zijn. Het gaat hierbij om verwachtingsmanagement naar het management toe.

Maar we zien het ook andersom terugkomen. Het management heeft een bepaald beeld voor ogen en dat doel moet zo snel mogelijk bereikt zijn. Ze geven tijdslijnen af die niet realistisch zijn. De medewerker wordt ermee geconfronteerd maar is niet bij machte om het management duidelijk te maken dat het onhaalbaar is.

Onrealistische deadlines zorgen er uiteraard voor dat de tijd wordt overschreven. Maar als de tijdslijnen echt heilig zijn dan zal het resultaat dat opgeleverd wordt niet aan de eisen voldoen. Moet ook het resultaat binnen de onrealistische deadlines acceptabel zijn dan moet het management bereid zijn daar flink extra budget voor beschikbaar te stellen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.