Complexiteit: Percentage van het totale budget benodigd voor inkoop

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Percentage van het totale budget benodigd voor inkoop

Onder inkoopkosten worden de kosten verstaan die benodigd zijn om het project uit of de verandering door te kunnen voeren. Ook project teams van leveranciers kunnen hiertoe behoren. Dit zijn de externe kosten als we dit relateren aan het totale budget voor de verandering.

Weten we het percentage dat benodigd is voor inkoop dan kunnen we daaruit, uiteraard, ook de interne kosten uit afleiden.

Inkoop kan een complexe factor zijn bij veranderingen. Daarom schatten we hier global het percentage van deze inkoop en zoomen we er nog specifiek op in bij de inkoop complexiteit.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.