Geweld tegen hulpverleners

Vandaag sluiten we de week van de verrassende wendingen alweer af. Maar niet nadat we natuurlijk nog een bericht met een dergelijke wending hebben aangehaald.

Met de feestdagen achter de rug hebben we vast allemaal de spotjes gezien waarin we worden aangemoedigd om maar vooral de hulpverleners niet aan te vallen tijdens hun werkzaamheden. Niet meer dan logisch, toch? Dat je een hulpverlener niet aanvalt als hij probeert hulp te verlenen? Te gek voor woorden dat hier spotjes voor uitgezonden moeten worden. Te erg voor woorden dat het geweld tegen hulpverleners de afgelopen jaren zo hard gestegen is…althans, dat is het beeld dat we inmiddels hebben.

Volgens Stichting Ideële Reclame (Sire) neemt het geweld tegen hulpverleners jaarlijks toe. Het is reden voor een grootschalige campagne, waarin Sire het beeld schetst dat de onrust in ons land over het geweld groeit en dat cijfers van de overheid schrikbarend zijn. Dit lijkt echter niet helemaal overeen te komen met het rapport van de overheid over het geweld.

In opdracht van het kabinet is er vorig jaar landelijk onderzoek gedaan naar de aard en omvang van agressie en geweld binnen de publieke sector. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage slachtoffers is gedaald van 66 procent in 2007 en 65 procent in 2009 naar 59 procent in 2011. Dit houdt in dat circa dertig- tot vijftigduizend minder werknemers met een publieke taak slachtoffer van agressie en geweld zijn geworden. Volgens voormalig minister Piet Hein Donner is er ‘sprake van een duidelijke positieve ontwikkeling’.

De meest voorkomende vorm van agressie en geweld is verbale agressie. Ruim de helft (57%) van alle ondervraagden is hier persoonlijk minimaal één keer het slachtoffer van geworden in de afgelopen twaalf maanden (bron)

Nu is het natuurlijk niet netjes om verbale agressie te gebruiken tegen de hulpverleners en met de cijfers uit dit onderzoek wordt ons beeld toch weer wat bijgesteld.

Maar was het gezegde niet: “schelden doet geen pijn”? Nu kun je daar natuurlijk over twisten en schelden kan waarschijnlijk best pijn doen, maar dan toch op een andere manier dan de spotjes van Sire ons willen doen geloven.

Oke, nu ons beeld iets positiever is bijgesteld, is het tijd om ook nog even in te gaan op de andere kant van het onderzoek.

Directeur ambulancezorg Martin Smeekes van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zegt toch dat het rapport een vertekend beeld geeft. ‘De cijfers dalen doordat ambulancemedewerkers steeds minder melden. Ik merk in de dagelijkse praktijk dat mijn medewerkers niet meer opkijken van een scheldkanonnade of wanneer ze bespuugd worden. Dat soort dingen komen gewoon niet in zo’n rapport terecht omdat het bijna gemeengoed is geworden,’ zegt hij tegen Zorgvisie.nl.

De waarheid van dit alles? Die zal, net als altijd, wel ergens in het midden liggen. Geweld tegen hulpverleners kan niet goed gepraat worden, maar enige nuances zijn misschien toch op zijn plaats.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.