Informatiebeveiliging: wet- en regelgeving

Het is maar goed dat het vandaag vrijdag is, want we zijn aanbeland bij een onderwerp dat al snel als erg droog ervaren wordt. De wet- en regelgeving. Ik ben geen jurist dus kan het hier eigenlijk alleen maar over de hoofdlijnen en de mogelijke aanpak hebben. Er wordt dan ook niet ingegaan op allerlei specifieke artikelen en lidnummers. Toch is het een aspect waar we niet aan ontkomen, dus de vraag die we ons moeten stellen is:

Is de wet- en regelgeving, waaraan de organisatie moet voldoen, inzichtelijk?

Een voordeel (of nadeel, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt) is dat er niet heel veel expliciete wet- en regelgeving aanwezig is waaraan organisaties moeten voldoen op het gebied van de informatiebeveiliging. Er is een Wet Bescherming Persoonsgegevens, een Telecom Wet, een Wet Computercriminaliteit en misschien kunnen we ook nog wel wat vinden in de Grondwet en de Arbo Wet.

Belangrijk om te onderkennen is dat de wet- en regelgeving niet ons hoofdvakgebied is. We moeten dan ook niet zelf gaan worstelen met allerlei artikelen in de wetten, maar moeten onze juridische afdeling vragen ons te helpen. Net als wij hen helpen bij het inrichten van hun beveiliging.

Wij zijn er verantwoordelijk voor om onze beveiliging zo in te richten dat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Het lijnmanagement moet ons beleid uitvoeren en er dus voor zorgen dat de medewerkers binnen de kaders blijven en onze juridische afdeling ondersteunt ons bij het inzichtelijk maken van de wet- en regelgeving en met de doorvertaling van al die wetteksten naar onze praktijk situatie.

Hieruit blijkt maar weer dat beveiliging geen losstaand aspect of losstaande afdeling is maar juist goed samen moet werken met andere afdelingen binnen de organisatie. Aan de ene kant met de lijnorganisatie maar juist ook met de andere stafafdelingen. Gezamenlijk moeten we er voor zorgen dat de directie “in control” is, we hebben daarbij allemaal hetzelfde doel (als het goed is) en een andere verantwoordelijkheid. Al die taken en verantwoordelijkheden bij elkaar zorgen voor een succesvolle organisatie…die aan de wet- en regelgeving voldoet.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.