IT-manager begluurt honderden patientendossiers

Een Britse IT-manager moet mogelijk de gevangenis in omdat hij honderden patiëntendossiers begluurde. De 22-jarige Dale Trever bekeek in 431 gevallen de dossiers, die allemaal van vrouwen waren. In 336 gevallen ging het om de gegevens van familie, vrienden en collega’s…De IT-manager ging zelfs in het weekend terug om in de dossiers te grasduinen. Trever heeft inmiddels schuld bekend, maar ontkent dat hij de medische dossiers heeft aangepast of geprint. De rechter doet volgende maand uitspraak (bron).

Ja daar kun je op wachten zullen we maar zeggen. Er zijn al vaker discussies gevoerd over de IT-managers en IT-beheerders die toegang hebben tot alle systemen en gegevens zonder dat iemand daar achter komt (tenzij je natuurlijk een goede controle inbouwt of functiescheiding doorvoert). Geloof me het is een risico dat door organisatie te weinig wordt gezien en als het al gezien wordt dan wordt het onderschat.

IT-ers kunnen binnen vele organisaties overal bij, bij klanten dossiers, bij geheime gegevens maar ook bij de financiële gegevens. Vele IT-ers weten dan ook exact wat de directeur verdient. Zeker in tijden van reorganisaties is dit een reëel risico. Zodra er onrust ontstaat zijn je gegevens niet veilig meer. Dat geldt overigens niet alleen voor de IT-ers, maar ook voor de andere medewerkers.

Er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt in mappen op servers. Zo kan een medewerker van afdeling A vaak niet bij de gegevens van afdeling B. Maar binnen de mappenstructuur van zijn afdeling kan hij vaak wel alles of heel veel zien. Een kopietje van die gegevens is snel gemaakt en de capaciteit van een USB-stick is ook geen beperking meer.

Reorganisaties, die soms erg onmenselijk zijn, zijn een reëel beveiligingsrisico voor organisaties. Juist in die tijden moeten de beveiligingsmaatregelen verhoogd worden en moet de beveiligingsafdeling voldoende budget hebben. Het omgekeerde is vaak waar, beveiliging is één van de aspecten waarop het eerst bezuinigd wordt, het heeft geen direct omzet gerelateerde meerwaarde (althans dat is de perceptie).

De komende tijd gaan er nog heel wat reorganisaties plaatsvinden en het is te hopen dat de medewerkers dan meer gevoel hebben voor de organisatie dan de organisatie voor de medewerkers. Helaas worden de medewerkers nog te vaak als kostenpost gezien (een erg oude management gedachte).

Oh ja een bijkomend aspect: medewerkers die je organisatie verlaten zijn een ambassadeur voor jouw organisatie. Als je ze slecht behandeld dan kan dat funest zijn voor het imago van de organisatie.

Kortom: reorganisaties zijn een groot beveiligingsrisico voor organisaties, maar dat wordt nog niet vaak onderkend. Schroef de beveiligingsmaatregelen op en behandel je ex-medewerkers met respect.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.