Lekken informatie jaagt bedrijven op kosten

Gisteren hadden we het nog over IT-managers en andere medewerkers die bij reorganisaties informatie meenemen. Daar haalde ik al aan dat de echte schade daarvan onbekend is en nauwelijks in geld is uit te drukken. Maar aan de hand van onderstaand bericht kunnen we er toch enig gevoel bij krijgen.

Het lekken van bedrijfsgevoelige informatie kost bedrijven jaarlijks in totaal 115 miljoen euro. Bij circa 10.000 Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen 5 jaar ongewenst gevoelige gegevens op straat komen te liggen. Het lekken van informatie gebeurde in 58 procent van de gevallen doordat medewerkers van een bedrijf overstapten naar een concurrent. Ook slordig gedrag 31 (procent) en diefstal (17 procent) worden als oorzaken genoemd (bron).

115 miljoen euro klinkt natuurlijk als een enorm bedrag, maar het is denk ik slechts het topje van de ijsberg. Dat topje dat boven het water uitsteekt en dat we kunnen zien. Maar net als bij een ijsberg zit het merendeel onder water. Daarvan weten we helemaal niet dat de informatie gelekt is.

Volgens de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie is slechts 10% van de ijsberg zichtbaar en zit dus 90% onder water. Als we die parallel trekken dan is die 115 miljoen euro dus slechts 10% van de totale schade.

Te weinig bedrijven monitoren hun informatie op een serieuze manier. Natuurlijk zijn er bedrijven die hun emailverkeer monitoren en natuurlijk zijn er bedrijven die nog steeds het gebruik van USB-sticks verbieden. Maar een integrale aanpak waarbij de daadwerkelijke data gemonitord wordt, kom je nog maar zelden tegen. En het is ook geen sinecure. We beschikken over Terabytes aan informatie en zorg er maar eens voor dat die gevolgd kan worden.

Dat lukt misschien nog bij informatie die in allerlei databases staat en daar kunnen we ook nog allerlei rechten opzetten. Maar hoe ga je om met al die Word, PowerPoint en Excel documenten die door de medewerkers zelf gemaakt worden. Als het goed is, is die informatie belangrijk voor de organisatie want waarom zou ze anders gemaakt worden? Toch zie je dat bij het vertrek van een medewerker zijn persoonlijke schijf na een paar weken geleegd wordt en de informatie dus verloren raakt.

Was die informatie dan niet belangrijk? Of weten we eigenlijk helemaal niet wat voor informatie onze medewerkers uit onze gegevens samenstellen? Blijkbaar niet en we missen die informatie ook eigenlijk niet als ze verloren gaat. Raar, toch? Als medewerker zet je je met hard en ziel in voor je organisatie en je zorgt voor allerlei informatie die jij voor je werk nodig hebt, maar bij ontslag is er niemand meer die er om maalt. En een overdracht vindt meestal ook al niet plaats.

Vertrekt er dus een medewerker (vrijwillig of niet) dan moet je je als organisatie afvragen over welke relevante informatie hij of zij beschikt en wat je daar dan nog mee wilt doen. Doe je dat niet dan zet je als organisatie misschien wel wat stappen terug in de tijd en kost die reorganisatie je straks meer dan dat hij je oplevert.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.