Meld Misdaad (niet) Anoniem

Het incident heeft denk ik zoveel aandacht gekregen dat een toelichting niet meer nodig is, maar goed voor diegene die de afgelopen week in het klooster hebben doorgebracht: een meldster die gebruik maakte van Meld Misdaad Anoniem werd door de politie afgetapt waardoor ze bekend werd.

Tot zover: ach, kan gebeuren, toch? Ehm, toch wel een erg pijnlijke fout omdat hiermee het hele principe van Meld Misdaad Anoniem om zeep wordt geholpen. Maar wat heeft dit nu met dit blog te maken zul je denken. Ten eerste omdat beveiliging en misdaad toch wel erg dicht bij elkaar liggen en ten tweede (veel belangrijker voor dit blog) omdat we zien dat beveiliging juist door dit soort incidenten ondermijnd wordt. Te vaak zien we dat incidenten onder de pet worden gehouden, afgezwakt of goed gepraat worden. Nee dit zou de doodsteek voor Meld Misdaad Anoniem kunnen zijn, net zo goed als het luchtig omgaan met beveiligingsincidenten binnen organisaties de doodsteek voor beveiliging (en de organisatie) kan zijn.

Hier moet ruchtbaarheid aan gegeven worden en het zou Balkenende niet misstaan als hij nu eens flink ging schreeuwen tegen de verantwoordelijke Minister (kan hij gelijk zijn misstappen van de afgelopen weken goed maken, zet hem op JP). Vergelijkbaar met organisaties wat mij betreft: de directie moet de incidenten niet onder de pet houden, maar moet de verantwoordelijke manager of medewerker terecht roepen, maatregelen nemen en het incident openbaar maken. Denk je eens in als de kans bestaat dat een dergelijk incident ooit openbaar wordt, de imagoschade is niet te overzien.

Minder mensen zullen het je kwalijk nemen dat een incident zich voordoet (dat heb je nu eenmaal met mensenwerk), wel zullen de mensen het je kwalijk nemen als je er niet open over bent. Was er niet zoiets als openbaarheid van bestuur? Mensen zullen het vertrouwen in je organisatie kwijt zijn en probeer dat nog maar eens terug te winnen.

In Engeland en Amerika bijvoorbeeld moeten organisaties incidenten openbaar maken waarbij sprake is van schending van persoonsgegevens (of in gewoon nederlands/engels: privacy). Waarom is dat in Nederland nog niet het geval? Als er een politicus/politica mijn stem wil krijgen voor de volgende verkiezingen dan moeten ze hier een programmapunt van maken en er voor zorgen dat het ook werkelijkheid wordt (dus niet zoals nu iets beloven en er vervolgens in de onderhandelingen aan toe geven). Nee, stel organisaties verplicht om incidenten openbaar te maken, dan levert de potentiele doodsteek van Meld Misdaad Anoniem de maatschappij toch nog iets goed op.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.