Project Risico Analyse

Organisaties bestaan bij de gratie van processen, programma’s en projecten. Deze aspecten dragen immers bij aan het succes van de organisatie maar ze kunnen dat succes ook gruwelijk in de weg staan als de risico’s onvoldoende inzichtelijk zijn. Risico analyse kan op vele onderwerpen worden toegepast maar juist van de projecten willen we de risico’s inzichtelijk hebben omdat het activiteiten zijn met een eenmalig karakter. In dit artikel gaan we daarom in op de “project risico analyse” die helpt bij het succesvoller uitvoeren van projecten.

Laten we beginnen met een tweetal definities:

  • Een project is een, in tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. Het onderscheidt zich door zijn eenmalige karakter van een programma of proces.
  • Een project risico is een (negatieve) gebeurtenis of activiteit die invloed kan hebben op de voortgang of het resultaat van een project. Dit risico kan bepaald worden aan de hand van de impact en de kans.

Van projecten zijn de kosten (en hopelijk ook de beoogde opbrengsten en resultaten) inzichtelijk omdat er gewerkt wordt met business cases. We kunnen projecten dan ook als investering zien: de kosten zijn relatief hoog en moeten met het uiteindelijke resultaat terugverdient worden. Toch zien we dat van veel projecten de kosten oplopen, de tijd overschreden wordt en/of de resultaten niet behaald worden. Een gemiste kans.

De oplossing is simpel: voer project risico analyse in en de risico’s worden beter beheersbaar. Als we structureel de risico’s voor de projecten in kaart brengen en gedurende de uitvoeringsfase monitoren dan kunnen we beter sturen. Hiermee neemt de Return on Investment sterk toe omdat de kosten en tijd beheersbaar zijn en het beoogde resultaat bereikt wordt.

Download het hele artikel hier:

[wpdm_file id=9]

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.