Beat the Change: Als verandering de enige constante is

“Als verandering de enige constante is en als we weten dat projecten falen…
dan is Beat the Change het middel dat helpt”

Teveel projecten en veranderingen falen: de budgetten worden overschreden, de tijdslijnen niet gehaald en het resultaat laat te wensen over. Dat weten we allemaal. Wat we misschien niet weten is dat er een manier is om veranderingen beter te managen. Want Beat the Change zorgt ervoor dat we de complexiteit en de risico’s van veranderingen en projecten vooraf inzichtelijk hebben.

We moeten onszelf en onze organisatie en haar processen, producten en diensten continu blijven verbeteren. Maar als veranderingen:
• vaak mislukken;
• onzekerheid geven;
• complex en risicovol zijn;
• (veel) geld én tijd vereisen;
• geen garantie geven op succes;
• en kosten voordat ze baten opleveren.
dan moeten we onze werkwijze drastisch veranderen om meer succes te boeken. Het risico is simpelweg te groot dat de veranderingen duurder uitvallen dan begroot, meer tijd kosten dan gepland en minder opleveren dan gehoopt.

In dit blog zullen we de komende maanden de complexiteitsfactoren en risico’s behandelen die invloed kunnen hebben op veranderingen. Op dinsdag gaan we nader in op complexiteit en op donderdag behandelen we de risico’s. Deze aspecten maken onderdeel uit van de methode en geven inzicht in wat het voor jouw veranderingen kan betekenen.

Voordat je aan een uitgebreide analyse begint wil je weten of een dergelijke analyse wel nodig is. Je wilt niet onnodig analyseren, je wilt niet teveel tijd kwijt zijn maar je wilt ook niet dat je vooraf had kunnen weten wat er fout kon gaan. Download daarom hier de quick scan.

12 ‘best practices’ die mislukking garanderen

De afgelopen weken hebben we steeds gekeken hoe we mislukking kunnen voorkomen. Vandaag een artikel die juist het tegenovergestelde voorstelt. Klinkt misschien gek, maar als je weet welke aspecten het project zeker doen mislukken, dan weet je ook waar je extra op moet letten als je het wel tot een succes wilt maken. ‘best practices’ worden op deze manier ‘worst practices’.

Voor het hele artikel, van Bob Lewis, verwijzen we je graag naar computerworld.nl, hier vind je slechts de samenvatting.

 1. Vertel iedereen dat zij de klant zijn
 2. Behandel interne SLA’s als contracten
 3. Verspreid verhalen over domme gebruikers
 4. Stuur de kosten door
 5. Eis ROI op projecten
 6. Definieer specificaties voor software
 7. Wijs kartrekkers aan
 8. Ontwikkel een cloudstrategie
 9. Probeer agile en outsourcing tegelijk
 10. Onderbreek onderbrekingen met onderbrekingen
 11. Draai meerdere projecten tegelijk
 12. Zeg geen “ja”, zeg geen “nee”

Waarom mislukken projecten – de belangrijkste redenen

Waarom mislukken projecten? Dit is een vraag die veel managers zichzelf stellen. Er zijn veel artikelen te vinden over waarom projecten mislukken. Als je al deze lijstjes bij elkaar optelt dan ben je nog wel even bezig en kun je voorlopig niet aan je project beginnen. Maar met CORE(BI) hebben we het meeste werk al voor je gedaan. Wij hebben flink wat artikelen en wetenschappelijke onderzoeken samengevoegd tot een gebruiksvriendelijke methodiek.

In ieder geval moeten we rekening houden met de volgende redenen waarom projecten mislukken:

 1. Projectplanning mislukt
 2. Te weinig draagvlak voor het project
 3. Buiten de procedures om werken
 4. Projectrisico’s negeren
 5. Te veel informatie
 6. Geen goede business case
 7. Te weinig geld, tijd of capaciteit
 8. Geen commitment

Vijf redenen waarom de meeste projecten mislukken

Alweer een wat ouder artikel (uit 2008) maar nog steeds relevant als we willen voorkomen dat onze projecten mislukken.

De schattingen lopen uiteen maar dat het een serieus probleem is, is duidelijk: tweederde tot 90 procent van de projecten in bedrijven mislukt. Van belangrijke productlanceringen tot IT-projecten en organisatieherstuctureringen. Hoe komt dat?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in de meeste projecten vijf cruciale vragen worden genegeerd:
1. Is de planning op harde feiten gebaseerd?
2. Is er (voldoende) ondersteuning van de sponsor?
3. Worden de gangbare processen in de organisatie gevolgd?
4. Is eerlijk vastgesteld welke vorderingen en risico’s er zijn?
5. Dragen alle teamleden hun steentje bij?

Interessant om te zien dat we deze 5 redenen ook meewegen in onze CORE(BI)-analyse. Maar hier houden we het niet bij, we gaan nog een flink aantal stappen verder zodat je inzicht krijgt in de aspecten die gemanaged moeten worden binnen jouw projecten. We zoeken nog een beperkt aantal pilot projecten om de methode nog verder te verbeteren. Neem contact met ons op als dat interessant voor je is.

11 doemsignalen bij IT-projecten

Van een aantal projecten die mislukten zijn er achteraf voldoende redenen aan te wijzen waarom het misging. Maar voorkomen is beter dan genezen, dus let op deze 11 tekenen, gepubliceerd op ComputerWorld, dat een IT-project de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Signaal 1: Goedkeuring van bovenaf en budget ontbreken
Signaal 2: Geen gedetailleerd projectplan
Signaal 3: Vergaderingen waar geen rekening wordt gehouden met beschikbaarheid
Signaal 4: Gebruikers zijn niet of nauwelijks betrokken
Signaal 5: Het project stelt minimale hardware-eisen
Signaal 6: Weinig aandacht voor de testfase
Signaal 7: Geen recoveryprocedure als het misgaat
Signaal 8: Deskundigen worden genegeerd zonder afwijkingen te testen
Signaal 9: De livegang is in een weekend of op een feestdag
Signaal 10: Er zijn verkeerde verwachtingen gecreëerd
Signaal 11: Er is bezuinigd op training

Bovenstaande signalen mogen dan specifiek gelden voor IT-projecten maar er zijn natuurlijk signalen die ook voor andere projecten wijzen op een mogelijke mislukking. Wees je daarvan bewust en breng de complexiteit en risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart zodat ze beheersbaar worden.

13 tips voor IT-projectmanagement

Hoe houd je de lopende projecten onder controle? 13 tips, gepubliceerd op CIO, om je scope smal te houden, teamleden aan te sturen en beter te communiceren.

 1. Stel de juiste projectmanager aan
 2. Ondersteun de projectmanager met het juiste team
 3. Ken de sterke en zwakke punten van het projectteam
 4. Stel een maximale scope vast en breng die vervolgens terug
 5. Prioriteer taken en stel richtlijnen vast over wat te doen bij conflicterende prioriteiten
 6. Monitor projecten zo actief mogelijk
 7. Gebruik projectmanagmentsoftware
 8. Houd wekelijkse vergaderingen
 9. Leer om te gaan met verandering
 10. Wees streng voor verzoeken die de scope oprekken
 11. Leg voor individuele teamleden mijpalen vast – en vier behaalde successen
 12. Overweeg volgens een agile methodiek te werken
 13. Houd de tijd bij

7 verplichte vaardigheden voor IT-projectmanagers

Dinsdag keken we nog naar de indicaties voor een vergiftigd projectteam. Maar er zijn natuurlijk ook eisen te stellen aan de project manager. Op CIO worden in ieder geval de volgende 7 genoemd:

1. Goed georganiseerd en een uitstekend multitasker
2. Geboren leider
3. Effectieve communicator
4. Goede onderhandelaar
5. Oog voor detail
6. Probleemoplossend vermogen
7. Voldoende technische vaardigheden

Wij gaan graag met de gekozen project manager in gesprek om gezamenlijk met hem of haar de complexiteit en de risico’s van het project te bespreken. Hiermee helpen we de project manager om beter “in control” te komen over het project.

5 indicaties voor een vergiftigd projectteam

Managers moeten ingrijpen als er signalen opduiken die erop wijzen dat de balans in het team verstoord wordt en/of het project dreigt te mislukken. Maar hoe kom je erachter welke situaties een actie van jouw kant rechtvaardigen? En hoe weet je welke actie je dan moet toepassen? Op ComputerWorld kwam ik de volgende signalen tegen.

 1. Apathie. Vergiftigde teams voelen de noodzaak om iets te bereiken niet langer.
 2. Antipathie. Vergiftigde teams worden gedreven door een eigengerechtigde vijandelijkheid tegen andere groepen in de organisatie.
 3. Rigiditeit. Vergiftigde teams kunnen worden gegrepen door een dogmatisch geloof dat er maar één juiste manier is om te werken.
 4. Herhaling. Iedereen maakt fouten, maar het vergiftigde team blijft dezelfde maken.
 5. Isolatie. Vergiftigde teams komen nooit naar je toe om je te informeren over hun progressie, problemen of om vragen te stellen.

Als je deze problemen tegenkomt, moet je snel harde beslissingen treffen die opgemerkt worden, obstakels uit de weg ruimen en het team met de neus op de feiten drukken.

Kijk vandaag nog eens naar alle projecten en projectteams die binnen jouw organisatie aan de slag zijn. Herken je de signalen dan kun je er bijna vanuit gaan dat het project gedoemd is te mislukken.

Recessie leidt tot meer mislukte IT-projecten

Juist in tijden waarin het economisch allemaal moeilijker gaat zien we veel ondernemingen grote veranderingen doorvoeren. Deze veranderingen worden veelal ingegeven door bezuinigingen. Alles moet goedkoper en met minder mensen omdat we anders in grote financiele nood komen. Juist dan is het noodzakelijk dat het gewenste resultaat behaald wordt. Veelal is dat echter niet het geval.

Op CIO kwamen we onder meer de volgende relevante informatie tegen:

 • Van alle projecten was 32 procent een succes. Dat wil zeggen dat het project op tijd werd opgeleverd, binnen het budget en met de gevraagde functies en features.
 • Bijna een kwart (24 procent) van de projecten was een mislukking: nog voor de oplevering werden de projecten stopgezet of ze werden wel opgeleverd maar vervolgens nooit gebruikt.
 • De rest (44 procent) zat daar ergens tussenin: ze werden te laat opgeleverd, ze kostten meer dan gepland of ze werden opgeleverd met minder features en functies dan aanvankelijk de bedoeling was.

Juist als projecten en veranderingen worden ingegeven door bezuinigingen dan is het kritisch om het resultaat te bereiken. Halen we dat resultaat immers niet of niet volledig dan heeft dat grote financiele consequenties.

Het advies is om niet blind aan een project te beginnen maar juist vooraf de tijd te nemen om de complexiteit en risico’s in kaart te brengen. Met CORE lukt dat op een gestructureerde manier.