12 ‘best practices’ die mislukking garanderen

De afgelopen weken hebben we steeds gekeken hoe we mislukking kunnen voorkomen. Vandaag een artikel die juist het tegenovergestelde voorstelt. Klinkt misschien gek, maar als je weet welke aspecten het project zeker doen mislukken, dan weet je ook waar je extra op moet letten als je het wel tot een succes wilt maken. ‘best practices’ worden op deze manier ‘worst practices’.

Voor het hele artikel, van Bob Lewis, verwijzen we je graag naar computerworld.nl, hier vind je slechts de samenvatting.

 1. Vertel iedereen dat zij de klant zijn
 2. Behandel interne SLA’s als contracten
 3. Verspreid verhalen over domme gebruikers
 4. Stuur de kosten door
 5. Eis ROI op projecten
 6. Definieer specificaties voor software
 7. Wijs kartrekkers aan
 8. Ontwikkel een cloudstrategie
 9. Probeer agile en outsourcing tegelijk
 10. Onderbreek onderbrekingen met onderbrekingen
 11. Draai meerdere projecten tegelijk
 12. Zeg geen “ja”, zeg geen “nee”

Vijf redenen waarom de meeste projecten mislukken

Alweer een wat ouder artikel (uit 2008) maar nog steeds relevant als we willen voorkomen dat onze projecten mislukken.

De schattingen lopen uiteen maar dat het een serieus probleem is, is duidelijk: tweederde tot 90 procent van de projecten in bedrijven mislukt. Van belangrijke productlanceringen tot IT-projecten en organisatieherstuctureringen. Hoe komt dat?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in de meeste projecten vijf cruciale vragen worden genegeerd:
1. Is de planning op harde feiten gebaseerd?
2. Is er (voldoende) ondersteuning van de sponsor?
3. Worden de gangbare processen in de organisatie gevolgd?
4. Is eerlijk vastgesteld welke vorderingen en risico’s er zijn?
5. Dragen alle teamleden hun steentje bij?

Interessant om te zien dat we deze 5 redenen ook meewegen in onze CORE(BI)-analyse. Maar hier houden we het niet bij, we gaan nog een flink aantal stappen verder zodat je inzicht krijgt in de aspecten die gemanaged moeten worden binnen jouw projecten. We zoeken nog een beperkt aantal pilot projecten om de methode nog verder te verbeteren. Neem contact met ons op als dat interessant voor je is.

7 verplichte vaardigheden voor IT-projectmanagers

Dinsdag keken we nog naar de indicaties voor een vergiftigd projectteam. Maar er zijn natuurlijk ook eisen te stellen aan de project manager. Op CIO worden in ieder geval de volgende 7 genoemd:

1. Goed georganiseerd en een uitstekend multitasker
2. Geboren leider
3. Effectieve communicator
4. Goede onderhandelaar
5. Oog voor detail
6. Probleemoplossend vermogen
7. Voldoende technische vaardigheden

Wij gaan graag met de gekozen project manager in gesprek om gezamenlijk met hem of haar de complexiteit en de risico’s van het project te bespreken. Hiermee helpen we de project manager om beter “in control” te komen over het project.

Recessie leidt tot meer mislukte IT-projecten

Juist in tijden waarin het economisch allemaal moeilijker gaat zien we veel ondernemingen grote veranderingen doorvoeren. Deze veranderingen worden veelal ingegeven door bezuinigingen. Alles moet goedkoper en met minder mensen omdat we anders in grote financiele nood komen. Juist dan is het noodzakelijk dat het gewenste resultaat behaald wordt. Veelal is dat echter niet het geval.

Op CIO kwamen we onder meer de volgende relevante informatie tegen:

 • Van alle projecten was 32 procent een succes. Dat wil zeggen dat het project op tijd werd opgeleverd, binnen het budget en met de gevraagde functies en features.
 • Bijna een kwart (24 procent) van de projecten was een mislukking: nog voor de oplevering werden de projecten stopgezet of ze werden wel opgeleverd maar vervolgens nooit gebruikt.
 • De rest (44 procent) zat daar ergens tussenin: ze werden te laat opgeleverd, ze kostten meer dan gepland of ze werden opgeleverd met minder features en functies dan aanvankelijk de bedoeling was.

Juist als projecten en veranderingen worden ingegeven door bezuinigingen dan is het kritisch om het resultaat te bereiken. Halen we dat resultaat immers niet of niet volledig dan heeft dat grote financiele consequenties.

Het advies is om niet blind aan een project te beginnen maar juist vooraf de tijd te nemen om de complexiteit en risico’s in kaart te brengen. Met CORE lukt dat op een gestructureerde manier.

Waarom mislukken projecten

Waarom mislukken projecten? Dit is een vraag die veel managers zichzelf stellen. Als je een project opstart dan zorg je er immers voor dat alle parameters in de goede richting staan. Je maakt een inschatting van de benodigde capaciteit en middelen, je maakt een planning en toch mislukt uiteindelijk het project. Waarom mislukken projecten dan toch terwijl je de voorbereiding zo goed hebt gedaan?

Als je een nieuw project wilt starten dan ga je er van uit dat het beoogde resultaat zal worden behaald. Daarvoor stel je alles in het werk om het voor elkaar te krijgen. Toch lukt het vaak niet om het vooraf vastgestelde resultaat te behalen. Dit heeft een aantal oorzaken. De meeste problemen concentreren zich rondom de volgende onderdelen van een project:

 1. Projectplanning mislukt
 2. Te weinig draagvlak voor het project
 3. Buiten de procedures om werken
 4. Projectrisico’s negeren
 5. Te veel informatie
 6. Geen goede business case
 7. Te weinig geld, tijd of capaciteit
 8. Geen commitment

Met CORE (Complexity & Risk Exposure) brengen we daar verandering in. We kijken vooraf naar de Complexiteit en daarna naar de risico’s die het resultaat in de weg kunnen staan.

Vijf redenen waarom de meeste projecten mislukken

Uit Amerikaans onderzoek (gepubliceerd op ManagersOnline) blijkt dat in de meeste projecten vijf cruciale vragen worden genegeerd:

 1. Is de planning op harde feiten gebaseerd?
 2. Is er (voldoende) ondersteuning van de sponsor?
 3. Worden de gangbare processen in de organisatie gevolgd?
 4. Is eerlijk vastgesteld welke vorderingen en risico’s er zijn?
 5. Dragen alle teamleden hun steentje bij?

Met onze Complexity & Risk Exposure (CORE) aanpak verhogen we de slagingskans van projecten.