Waarom mislukken projecten

Waarom mislukken projecten? Dit is een vraag die veel managers zichzelf stellen. Als je een project opstart dan zorg je er immers voor dat alle parameters in de goede richting staan. Je maakt een inschatting van de benodigde capaciteit en middelen, je maakt een planning en toch mislukt uiteindelijk het project. Waarom mislukken projecten dan toch terwijl je de voorbereiding zo goed hebt gedaan?

Als je een nieuw project wilt starten dan ga je er van uit dat het beoogde resultaat zal worden behaald. Daarvoor stel je alles in het werk om het voor elkaar te krijgen. Toch lukt het vaak niet om het vooraf vastgestelde resultaat te behalen. Dit heeft een aantal oorzaken. De meeste problemen concentreren zich rondom de volgende onderdelen van een project:

  1. Projectplanning mislukt
  2. Te weinig draagvlak voor het project
  3. Buiten de procedures om werken
  4. Projectrisico’s negeren
  5. Te veel informatie
  6. Geen goede business case
  7. Te weinig geld, tijd of capaciteit
  8. Geen commitment

Met CORE (Complexity & Risk Exposure) brengen we daar verandering in. We kijken vooraf naar de Complexiteit en daarna naar de risico’s die het resultaat in de weg kunnen staan.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.