Waarom mislukken projecten – de belangrijkste redenen

Waarom mislukken projecten? Dit is een vraag die veel managers zichzelf stellen. Er zijn veel artikelen te vinden over waarom projecten mislukken. Als je al deze lijstjes bij elkaar optelt dan ben je nog wel even bezig en kun je voorlopig niet aan je project beginnen. Maar met CORE(BI) hebben we het meeste werk al voor je gedaan. Wij hebben flink wat artikelen en wetenschappelijke onderzoeken samengevoegd tot een gebruiksvriendelijke methodiek.

In ieder geval moeten we rekening houden met de volgende redenen waarom projecten mislukken:

 1. Projectplanning mislukt
 2. Te weinig draagvlak voor het project
 3. Buiten de procedures om werken
 4. Projectrisico’s negeren
 5. Te veel informatie
 6. Geen goede business case
 7. Te weinig geld, tijd of capaciteit
 8. Geen commitment

Vijf redenen waarom de meeste projecten mislukken

Alweer een wat ouder artikel (uit 2008) maar nog steeds relevant als we willen voorkomen dat onze projecten mislukken.

De schattingen lopen uiteen maar dat het een serieus probleem is, is duidelijk: tweederde tot 90 procent van de projecten in bedrijven mislukt. Van belangrijke productlanceringen tot IT-projecten en organisatieherstuctureringen. Hoe komt dat?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in de meeste projecten vijf cruciale vragen worden genegeerd:
1. Is de planning op harde feiten gebaseerd?
2. Is er (voldoende) ondersteuning van de sponsor?
3. Worden de gangbare processen in de organisatie gevolgd?
4. Is eerlijk vastgesteld welke vorderingen en risico’s er zijn?
5. Dragen alle teamleden hun steentje bij?

Interessant om te zien dat we deze 5 redenen ook meewegen in onze CORE(BI)-analyse. Maar hier houden we het niet bij, we gaan nog een flink aantal stappen verder zodat je inzicht krijgt in de aspecten die gemanaged moeten worden binnen jouw projecten. We zoeken nog een beperkt aantal pilot projecten om de methode nog verder te verbeteren. Neem contact met ons op als dat interessant voor je is.

11 doemsignalen bij IT-projecten

Van een aantal projecten die mislukten zijn er achteraf voldoende redenen aan te wijzen waarom het misging. Maar voorkomen is beter dan genezen, dus let op deze 11 tekenen, gepubliceerd op ComputerWorld, dat een IT-project de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Signaal 1: Goedkeuring van bovenaf en budget ontbreken
Signaal 2: Geen gedetailleerd projectplan
Signaal 3: Vergaderingen waar geen rekening wordt gehouden met beschikbaarheid
Signaal 4: Gebruikers zijn niet of nauwelijks betrokken
Signaal 5: Het project stelt minimale hardware-eisen
Signaal 6: Weinig aandacht voor de testfase
Signaal 7: Geen recoveryprocedure als het misgaat
Signaal 8: Deskundigen worden genegeerd zonder afwijkingen te testen
Signaal 9: De livegang is in een weekend of op een feestdag
Signaal 10: Er zijn verkeerde verwachtingen gecreëerd
Signaal 11: Er is bezuinigd op training

Bovenstaande signalen mogen dan specifiek gelden voor IT-projecten maar er zijn natuurlijk signalen die ook voor andere projecten wijzen op een mogelijke mislukking. Wees je daarvan bewust en breng de complexiteit en risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart zodat ze beheersbaar worden.

13 tips voor IT-projectmanagement

Hoe houd je de lopende projecten onder controle? 13 tips, gepubliceerd op CIO, om je scope smal te houden, teamleden aan te sturen en beter te communiceren.

 1. Stel de juiste projectmanager aan
 2. Ondersteun de projectmanager met het juiste team
 3. Ken de sterke en zwakke punten van het projectteam
 4. Stel een maximale scope vast en breng die vervolgens terug
 5. Prioriteer taken en stel richtlijnen vast over wat te doen bij conflicterende prioriteiten
 6. Monitor projecten zo actief mogelijk
 7. Gebruik projectmanagmentsoftware
 8. Houd wekelijkse vergaderingen
 9. Leer om te gaan met verandering
 10. Wees streng voor verzoeken die de scope oprekken
 11. Leg voor individuele teamleden mijpalen vast – en vier behaalde successen
 12. Overweeg volgens een agile methodiek te werken
 13. Houd de tijd bij

5 indicaties voor een vergiftigd projectteam

Managers moeten ingrijpen als er signalen opduiken die erop wijzen dat de balans in het team verstoord wordt en/of het project dreigt te mislukken. Maar hoe kom je erachter welke situaties een actie van jouw kant rechtvaardigen? En hoe weet je welke actie je dan moet toepassen? Op ComputerWorld kwam ik de volgende signalen tegen.

 1. Apathie. Vergiftigde teams voelen de noodzaak om iets te bereiken niet langer.
 2. Antipathie. Vergiftigde teams worden gedreven door een eigengerechtigde vijandelijkheid tegen andere groepen in de organisatie.
 3. Rigiditeit. Vergiftigde teams kunnen worden gegrepen door een dogmatisch geloof dat er maar één juiste manier is om te werken.
 4. Herhaling. Iedereen maakt fouten, maar het vergiftigde team blijft dezelfde maken.
 5. Isolatie. Vergiftigde teams komen nooit naar je toe om je te informeren over hun progressie, problemen of om vragen te stellen.

Als je deze problemen tegenkomt, moet je snel harde beslissingen treffen die opgemerkt worden, obstakels uit de weg ruimen en het team met de neus op de feiten drukken.

Kijk vandaag nog eens naar alle projecten en projectteams die binnen jouw organisatie aan de slag zijn. Herken je de signalen dan kun je er bijna vanuit gaan dat het project gedoemd is te mislukken.

Waarom projecten mislukken

Op Beter Projectmanagement een zeer uitgebreide lijst met redenen waarom projecten mislukken.

Deze opsomming is lang, maar helaas niet uitputtend:

 • Vage projectdoelen en projectresultaten
 • Slechte communicatie
 • Aannames onvoldoende vastgelegd
 • Stakeholders over het hoofd gezien
 • Mensen niet verantwoordelijk gehouden
 • Onvoldoende controle
 • Lessons learned vergeten
 • Onrealistische schattingen
 • Te laat beginnen met een activiteit
 • Onvoldoende bekwaamheid
 • Demotivatie en tegenwerking
 • Te veel veranderingen in projectdefinitie / buitenwereld
 • Geen focus : Te veel verschillende taken
 • ‘Over designen’
 • Hersteltijd bij fouten vergeten
 • Projectmanagement als doel i.p.v als middel zien
 • Reactiviteit i.p.v creativiteit en pro activiteit
 • Iedere projectmedewerker gericht op eigen taak ↔ betrokkenheid project

Met CORE maken we een groot aantal van bovenstaande punten inzichtelijk. We kijken naar de complexiteit van het project maar kijken ook naar de project risico’s en de kans en impact daarvan op het budget, de doorlooptijd en het gewenste resultaat. Hiermee zorgen we daadwerkelijk voor beter project management.

5 manieren om je project te laten mislukken

Op Projectmanagement Expert een andere invalshoek om projecten te laten mislukken. Houd je strikt aan deze 5 regels en je project mislukt gegarandeerd.

 1. Zeg geen ‘nee’ op verzoeken en pak alles aan wat je voor de voeten komt.
 2. Eis dat alles gisteren al klaar was en controleer zeker niet of het werkt, dat is zonde van de tijd.
 3. Analyseer geen problemen en luister niet naar experts want je weet toch zeker wel waar je mee bezig bent.
 4. Bedank je team nooit en leg de lat telkens nog een stukje hoger.
 5. Maak geen planning want je mag van volwassen mensen toch wel verwachten dat ze weten wat ze moeten doen.

Vreemd overigens dat Projectmanagement het begrip management in zich heeft, terwijl er toch zoveel projecten mislukken. Management is (volgens Wikipedia) immers: Management of bedrijfsvoering is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. 

Met de Complexity & Risk Exposure (CORE) methode zorgen we ervoor dat we weer daadwerkelijk over management mogen spreken. We zorgen ervoor dat het gewenste doel haalbaar wordt.

10 oorzaken waardoor een project kan mislukken

In onze zoektocht naar redenen waarom projecten mislukken, stuitten we op de volgende oorzaken:

 1. Een project zonder duidelijke business case opstarten
 2. Een medewerker aanstellen als projectmanager die geen specifieke projectkennis heeft
 3. Geen risico inventarisatie en evaluatie houden
 4. Het telkens opnieuw formuleren en bijstellen van de business requirements
 5. Niet voldoende materiële en personele inzet aan het project toewijzen
 6. Geen draagkracht voor het project of de uitkomsten ervan binnen de organisatie
 7. Een incorrect of helemaal geen plan van aanpak
 8. Wel een plan van aanpak, maar geen of onjuiste project en activiteitenplanning
 9. Geen of te weinig support van het hoogste bestuur in de organisatie
 10. Niet de juiste vakgebieden en belanghebbende voor het project geselecteerd

Met CORE kijken we naar punt 3. Geen risico inventarisatie. Maar de oorzaak waarbij de complexiteit wordt onderschat komt niet in bovenstaand lijstje voor. Toch is het een van de redenen waarom projecten mislukken.

Naast de business case, waarin met name de positieve opbrengsten in kaart worden gebracht, moeten we bij het besluit om een project wel of niet op te starten juist ook kijken naar de complexiteit van dat project.

Why Do Projects Fail?

Vandaag gaan we nog even door met redenen waarom projecten (zo vaak) mislukken. Op MindTools vonden we de volgende redenen:

 1. The wrong business requirements have been addressed
 2. It’s not possible to deliver the business case
 3. Governance is poor
 4. Implementation is poor
 5. People lose focus on the project’s benefits
 6. The environment changes

Met de door ons ontwikkelde CORE methodiek kijken we naar de Complexiteit en de Risico Exposure van projecten. Dat doen we in een zo vroeg mogelijk stadium zodat het project beter beheersbaar wordt.