Waarom projecten mislukken

Op Beter Projectmanagement een zeer uitgebreide lijst met redenen waarom projecten mislukken.

Deze opsomming is lang, maar helaas niet uitputtend:

 • Vage projectdoelen en projectresultaten
 • Slechte communicatie
 • Aannames onvoldoende vastgelegd
 • Stakeholders over het hoofd gezien
 • Mensen niet verantwoordelijk gehouden
 • Onvoldoende controle
 • Lessons learned vergeten
 • Onrealistische schattingen
 • Te laat beginnen met een activiteit
 • Onvoldoende bekwaamheid
 • Demotivatie en tegenwerking
 • Te veel veranderingen in projectdefinitie / buitenwereld
 • Geen focus : Te veel verschillende taken
 • ‘Over designen’
 • Hersteltijd bij fouten vergeten
 • Projectmanagement als doel i.p.v als middel zien
 • Reactiviteit i.p.v creativiteit en pro activiteit
 • Iedere projectmedewerker gericht op eigen taak ↔ betrokkenheid project

Met CORE maken we een groot aantal van bovenstaande punten inzichtelijk. We kijken naar de complexiteit van het project maar kijken ook naar de project risico’s en de kans en impact daarvan op het budget, de doorlooptijd en het gewenste resultaat. Hiermee zorgen we daadwerkelijk voor beter project management.

5 manieren om je project te laten mislukken

Op Projectmanagement Expert een andere invalshoek om projecten te laten mislukken. Houd je strikt aan deze 5 regels en je project mislukt gegarandeerd.

 1. Zeg geen ‘nee’ op verzoeken en pak alles aan wat je voor de voeten komt.
 2. Eis dat alles gisteren al klaar was en controleer zeker niet of het werkt, dat is zonde van de tijd.
 3. Analyseer geen problemen en luister niet naar experts want je weet toch zeker wel waar je mee bezig bent.
 4. Bedank je team nooit en leg de lat telkens nog een stukje hoger.
 5. Maak geen planning want je mag van volwassen mensen toch wel verwachten dat ze weten wat ze moeten doen.

Vreemd overigens dat Projectmanagement het begrip management in zich heeft, terwijl er toch zoveel projecten mislukken. Management is (volgens Wikipedia) immers: Management of bedrijfsvoering is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. 

Met de Complexity & Risk Exposure (CORE) methode zorgen we ervoor dat we weer daadwerkelijk over management mogen spreken. We zorgen ervoor dat het gewenste doel haalbaar wordt.

10 oorzaken waardoor een project kan mislukken

In onze zoektocht naar redenen waarom projecten mislukken, stuitten we op de volgende oorzaken:

 1. Een project zonder duidelijke business case opstarten
 2. Een medewerker aanstellen als projectmanager die geen specifieke projectkennis heeft
 3. Geen risico inventarisatie en evaluatie houden
 4. Het telkens opnieuw formuleren en bijstellen van de business requirements
 5. Niet voldoende materiële en personele inzet aan het project toewijzen
 6. Geen draagkracht voor het project of de uitkomsten ervan binnen de organisatie
 7. Een incorrect of helemaal geen plan van aanpak
 8. Wel een plan van aanpak, maar geen of onjuiste project en activiteitenplanning
 9. Geen of te weinig support van het hoogste bestuur in de organisatie
 10. Niet de juiste vakgebieden en belanghebbende voor het project geselecteerd

Met CORE kijken we naar punt 3. Geen risico inventarisatie. Maar de oorzaak waarbij de complexiteit wordt onderschat komt niet in bovenstaand lijstje voor. Toch is het een van de redenen waarom projecten mislukken.

Naast de business case, waarin met name de positieve opbrengsten in kaart worden gebracht, moeten we bij het besluit om een project wel of niet op te starten juist ook kijken naar de complexiteit van dat project.

Why Do Projects Fail?

Vandaag gaan we nog even door met redenen waarom projecten (zo vaak) mislukken. Op MindTools vonden we de volgende redenen:

 1. The wrong business requirements have been addressed
 2. It’s not possible to deliver the business case
 3. Governance is poor
 4. Implementation is poor
 5. People lose focus on the project’s benefits
 6. The environment changes

Met de door ons ontwikkelde CORE methodiek kijken we naar de Complexiteit en de Risico Exposure van projecten. Dat doen we in een zo vroeg mogelijk stadium zodat het project beter beheersbaar wordt.