10 oorzaken waardoor een project kan mislukken

In onze zoektocht naar redenen waarom projecten mislukken, stuitten we op de volgende oorzaken:

  1. Een project zonder duidelijke business case opstarten
  2. Een medewerker aanstellen als projectmanager die geen specifieke projectkennis heeft
  3. Geen risico inventarisatie en evaluatie houden
  4. Het telkens opnieuw formuleren en bijstellen van de business requirements
  5. Niet voldoende materiële en personele inzet aan het project toewijzen
  6. Geen draagkracht voor het project of de uitkomsten ervan binnen de organisatie
  7. Een incorrect of helemaal geen plan van aanpak
  8. Wel een plan van aanpak, maar geen of onjuiste project en activiteitenplanning
  9. Geen of te weinig support van het hoogste bestuur in de organisatie
  10. Niet de juiste vakgebieden en belanghebbende voor het project geselecteerd

Met CORE kijken we naar punt 3. Geen risico inventarisatie. Maar de oorzaak waarbij de complexiteit wordt onderschat komt niet in bovenstaand lijstje voor. Toch is het een van de redenen waarom projecten mislukken.

Naast de business case, waarin met name de positieve opbrengsten in kaart worden gebracht, moeten we bij het besluit om een project wel of niet op te starten juist ook kijken naar de complexiteit van dat project.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.