Verander complexiteit: Ervaring van de project manager

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Ervaring van de project manager

Als het project van groot belang is, erg complex of veel risico’s met zich meedraagt dan wil je daar een ervaren project manager opzetten. Deze project manager heeft niet alleen zijn certificaten maar heeft veel vergelijkbare projecten met succes afgerond.

Natuurlijk moet iedere project manager ervaring opdoen dus minder belangrijke, minder complexe of minder risicovolle projecten kun je overlaten aan een minder ervaren project manager. Misschien kun je voor hem of haar een ervaren project manager als buddy inschakelen zodat ze de kneepjes van het vak sneller kunnen leren.

In de praktijk is iedereen met een Prince2-certificaat een project manager maar dat is natuurlijk niet het geval. De opleiding moet op orde zijn, er moet veel ervaring inzitten en de zachte kant moet ook goed tussen de oren zitten.
Maak niet de vergissing dat een inhoudelijk expert voor de verandering ook direct een project manager is. Dat kan wel, maar is zelden het geval.

Verander risico: Onvoldoende mandaat project manager

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende mandaat project manager

De project manager heeft een formele rol in het project en moet de mogelijkheid hebben om binnen de gestelde kaders uit het projectplan keuzes te maken om het doel te bereiken. Vooraf zijn budget en tijd gegeven door goedkeuring van de plannen. Er moet voorkomen worden dat de project manager voor iedere beslissing terug moet naar de stuurgroep.

Onvoldoende mandaat heeft een negatieve invloed op het aspect tijd omdat er gewacht moet worden op formele beslissingen.
Zolang de kaders duidelijk zijn moet de project manager van zijn mandaat gebruik kunnen maken. Dreigen de kaders in gevaar te komen dan moet de project manager tijdig met de nieuwe voorstellen naar de stuurgroep om de uitvoering niet in gevaar te brengen.

7 verplichte vaardigheden voor IT-projectmanagers

Dinsdag keken we nog naar de indicaties voor een vergiftigd projectteam. Maar er zijn natuurlijk ook eisen te stellen aan de project manager. Op CIO worden in ieder geval de volgende 7 genoemd:

1. Goed georganiseerd en een uitstekend multitasker
2. Geboren leider
3. Effectieve communicator
4. Goede onderhandelaar
5. Oog voor detail
6. Probleemoplossend vermogen
7. Voldoende technische vaardigheden

Wij gaan graag met de gekozen project manager in gesprek om gezamenlijk met hem of haar de complexiteit en de risico’s van het project te bespreken. Hiermee helpen we de project manager om beter “in control” te komen over het project.