Verander risico: Onvoldoende mandaat project manager

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende mandaat project manager

De project manager heeft een formele rol in het project en moet de mogelijkheid hebben om binnen de gestelde kaders uit het projectplan keuzes te maken om het doel te bereiken. Vooraf zijn budget en tijd gegeven door goedkeuring van de plannen. Er moet voorkomen worden dat de project manager voor iedere beslissing terug moet naar de stuurgroep.

Onvoldoende mandaat heeft een negatieve invloed op het aspect tijd omdat er gewacht moet worden op formele beslissingen.
Zolang de kaders duidelijk zijn moet de project manager van zijn mandaat gebruik kunnen maken. Dreigen de kaders in gevaar te komen dan moet de project manager tijdig met de nieuwe voorstellen naar de stuurgroep om de uitvoering niet in gevaar te brengen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.