Verander complexiteit: De ondersteuning van de inkoopafdeling bij het inkoopproces

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: De ondersteuning van de inkoopafdeling bij het inkoopproces

We hebben gekeken naar de inkoopstrategie en we hebben inmiddels ook gezien dat we voor de inhoudelijke kant van de zaak zelf verantwoordelijk zijn. De inkoopstrategie en de processen staan op papier maar dat wil nog niet zeggen dat ze allemaal vlekkeloos verlopen.

De vraag die speelt is in hoeverre we inschatten dat de inkoopafdeling haar werk goed doet. Hoeveel ervaring hebben zij met het inkopen van de voor ons benodigde middelen? Zijn er issue’s die bij andere veranderingen gespeeld hebben waar we onze lessen uit kunnen trekken?

We gaan er vanuit dat de inkoopafdeling niet bewust de processen frustreert (is dat wel het geval en kun je het hard maken dan zou dit een mooie escalatie zijn). Hier komt samenwerking en communicatie om de hoek kijken. De inkoopafdeling en de project manager hebben hetzelfde doel en dat is het resultaat zo goed mogelijk, binnen het gestelde budget en de gestelde tijdslijnen, bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.