Verander risico: Gebrek aan voortgangsrapportages

Vandaag gaan we in op het risico: Gebrek aan voortgangsrapportages

Bij de tussentijdse metingen leggen we ook formeel verantwoording af over wat we bereikt hebben en welke issue’s er nog op het pad voor ons liggen. Het zijn de fases waarin we een ‘Go’ of ‘NoGo’ krijgen. We sluiten hiermee de eerdere activiteiten af als we een ‘Go’ krijgen maar moeten nog aanvullende stappen zetten als we geconfronteerd worden met een “NoGo’.

Er is een verschil tussen formele tussentijdse metingen waarover we verantwoording afleggen en bijvoorbeeld een wekelijkse of maandelijkse voortgangsrapportage. Bij de voortgangsrapportage informeren we de stakeholders terwijl we bij een verantwoording op basis van tussentijdse metingen ook formele besluiten vragen.

Gebrek aan voortgangsrapportages zorgt ervoor dat de stakeholders geen zicht hebben op de voortgang van het project. We lopen het risico dat we ongemerkt over het budget of de tijd heen dreigen te gaan.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.