Het laatste verander risico: Onvoldoende durf en mandaat om het project stop te zetten

Vandaag gaan we in op het laatste risico voor veranderingen: Onvoldoende durf en mandaat om het project stop te zetten

Als er tijdens de uitvoering blijkt dat het resultaat niet haalbaar of niet langer benodigd is dan moet er een ultieme keuze gemaakt kunnen worden. Ook als het budget of de tijdslijnen onacceptabel worden overschreden dan is deze keuze noodzakelijk.

Als het project door blijft modderen terwijl de business case al lang niet meer positief te maken is of als de toegevoegde waarde inmiddels niet meer belangrijk is dan moet ervoor gekozen worden het project stop te zetten. Langer doorgaan dan strikt noodzakelijk heeft een enorme impact op het budget.

We gaan te lang door, het kost teveel tijd en het resultaat is straks niet meer relevant. Het stopzetten van een project vergt moed en kan helaas leiden tot gezichtsverlies. Toch heb je geen keuze omdat doorgaan nog vele malen slechter is voor de organisatie.

Belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te leggen wat de criteria zijn om er mee te stoppen en wie dat mag besluiten. Hiermee voorkom je dat later niemand zijn verantwoordelijkheid neemt.

Degene die dit blog al geruime tijd volgen weten dat we begin van het jaar de laatste complexiteitsfactor voor veranderingen hebben behandeld en dat we daarna door zijn gegaan met de verander risico’s. Een overzicht van de complexiteitsfactoren kun je bij ons opvragen. Zo hoef je niet terug te bladeren door alle blogs.

Datzelfde bieden we je voor de verander risico’s. Het zijn er behoorlijk wat die we de afgelopen maanden kort behandeld hebben. Terugbladeren is haast ondoenlijk. Maar de oplossing is simpel: stuur ons een mail waarin je aangeeft dat je een overzicht van complexiteitsfactoren, verander risico’s of beiden wilt ontvangen en je krijgt ze toegestuurd.

Verander risico: Onvoldoende mandaat project manager

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende mandaat project manager

De project manager heeft een formele rol in het project en moet de mogelijkheid hebben om binnen de gestelde kaders uit het projectplan keuzes te maken om het doel te bereiken. Vooraf zijn budget en tijd gegeven door goedkeuring van de plannen. Er moet voorkomen worden dat de project manager voor iedere beslissing terug moet naar de stuurgroep.

Onvoldoende mandaat heeft een negatieve invloed op het aspect tijd omdat er gewacht moet worden op formele beslissingen.
Zolang de kaders duidelijk zijn moet de project manager van zijn mandaat gebruik kunnen maken. Dreigen de kaders in gevaar te komen dan moet de project manager tijdig met de nieuwe voorstellen naar de stuurgroep om de uitvoering niet in gevaar te brengen.