Risicoanalyse vooraf is het belangrijkst

Risicoanalyse is het belangrijkste voorafgaand aan een groot evenement waar veel mensen komen. Dit uiteraard naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens het dancefeest Sunset Grooves zaterdagavond (Bron).

Inmiddels heb ik een risicoanalyse methodiek ontwikkeld en voor een aantal grootschalige evenementen uitgevoerd (het World Tennis Tournament, KLM Open). Ik ben zeker voorstander van het vooraf uitvoeren van zo’n analyse. De organisatoren (veelal een commerciele marketing/sponsor organisatie) kijken echter toch nog vaak terughoudend naar het uitvoeren van een risicoanalyse, de commercie moet vooral niet gehinderd worden door allerlei beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden.

Toch kan een risicoanalyse vooraf inzicht geven in de dreigingen die relevant zijn, dit uiteraard afhankelijk van het evenement, de locatie en het bezoekersprofiel. Voor grootschalige evenementen is een vergunning van de gemeente vereist. Naar mijn mening zou de gemeente voor het verstrekken van de vergunning minimaal een (kwalitatief goede) risicoanalyse moeten vereisen. Daarbij dan ook weer kijkend naar de aard van het evenement, de locatie en het aantal bezoekers.

Om het uitvoeren van de risicoanalyse succesvol te maken moet de risicoanalist de commerciele kant van het evenement begrijpen. Er moet niet gekeken worden naar wat niet kan/mag of onveilig is, maar er moet gekeken worden hoe het evenement zo veilig mogelijk kan verlopen.

Hadden de gebeurtenissen van het afgelopen weekend dan voorkomen kunnen worden? Wellicht, maar er is op dit moment nog zoveel onduidelijk dat daar eigenlijk geen uitspraken over gedaan kunnen worden. Wel hadden de dreigingen vooraf inzichtelijk kunnen worden gemaakt door een risicoanalyse en had misschien meer toegangscontrole moeten worden uitgevoerd. Dat dit laatste niet gebeurd is lijkt uit de nieuwsberichten een welbewuste keuze. Gelukkig is Lowlands een stuk rustiger verlopen, misschien vervult ervaring een belangrijke rol?

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.