Slechts 178 mobiele virussen

Met de smartphones, die steeds “smarter” worden, is het nog een onderschat probleem dat zich daar ook virussen op kunnen nestelen. Als het goed is hebben we allemaal minimaal een virusscanner draaien op onze pc’s en laptops omdat we daarvan al jaren weten dat we gegrepen kunnen worden.

Weinig aandacht is er echter nog voor virussen op mobiele telefoons. Daarom is het goed om hier vandaag ook eens aandacht aan te besteden.

Het aantal unieke dreigingen voor mobiele telefoons en tablets bedroeg vorig jaar slechts 178, minder dan in 2006 het geval was. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Finse anti-virusbedrijf F-Secure. Sinds 2004 registreerde de virusbestrijder 710 unieke mobiele bedreigingen (bron).

Hoewel het aantal dreigingen nog laag te noemen is, moeten we er niet laconiek mee omspringen. Meer en meer ontvangen we mailtjes met een link op onze smartphone en meer en meer app’s installeren we zodat we nog meer leuke spelletjes kunnen doen. Het gevaar schuilt erin dat we met dat installeren ook mobiele virussen installeren.

Misschien denk je dat de risico’s niet zo hoog zijn en dat het allemaal wel mee zal vallen. Maar er zijn virussen bekend waarmee men op afstand je microfoon kan aan- en uitzetten zonder dat je daar als gebruiker iets van merkt. Zo wordt het dus mogelijk om op afstand al jouw gesprekken af te luisteren, of je die gesprekken nu via de telefoon voert of toch liever face-to-face doet er dan niet toe.

Daarnaast kan op afstand ook jouw mail worden uitgelezen, kan je agenda worden ingezien, kunnen je contacten gekopieerd worden, is men in staat om in je foto’s te kijken en kan men bellen op jouw kosten.
Hoewel er nog niet heel veel virussen ronddwalen en hoewel de kans dat jij target bent nog gering is, moeten we het niet al te lang meer onderschatten. Voorkomen is in dit geval wederom beter dan genezen.

Voor de cijferliefhebbers nog even de volgende opsomming:
Sinds 2010 schiet het aantal Android-malware omhoog. Van de 178 mobiele virussen die vorig jaar werden ontdekt, waren er 116 voor Google’s mobiele platform. Symbian is met 55 tweede, gevolgd door J2ME (5) en PocketPC (2). Voor Apple’s iPhone verscheen geen malware. Daarnaast werden er zo’n 3.500 kwaadaardige Android-apps vorig jaar ontdekt.

Wees je dus bewust van de risico’s en wees voorzichtig met het openen van links en het installeren van app’s. Vertrouw je de boel niet, dan kun je er maar beter niet op klikken.

Informatiebeveiliging: de belangrijkste dreigingen

Hoewel de kop van het blog misschien anders doet vermoeden ga ik hier niet een lijst opnoemen met de belangrijkste bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging. Waarom niet? Op zich heel simpel, dat is niet het doel van mijn blogs en als je ze toch wilt vinden dan kun je er met Google snel genoeg achter komen. Nee, hier wordt juist ingegaan op de vraag en het waarom van de vraag, die dan ook luidt:

Zijn de belangrijkste dreigingen vastgesteld (men weet welke risico’s men loopt)?

Nu we inmiddels hebben gezien dat we moeten redeneren vanuit de operationele risico’s en niet meer vanuit de afzonderlijke beveiligingsmaatregelen kunnen we nader ingaan op de belangrijkste bedreigingen voor de continuïteit voor onze bedrijfsprocessen. Continuïteit van de bedrijfsprocessen, juist, dat is waar het om gaat. Voor die continuïteit heb je natuurlijk allerlei aspecten nodig, denk bijvoorbeeld maar aan: betalende klanten, goed geschoold en gemotiveerd personeel, producten die aan de behoeften voldoen, een organisatiestructuur en ga zo maar door. Informatiebeveiliging is ook een van die aspecten, niets meer en niets minder. Niet belangrijker of minder belangrijk dan al die andere aspecten en de juiste aspecten bij elkaar levert een succesvolle organisatie op (waarbij voor het gemak nog even geen rekening wordt gehouden met de markt en externe factoren die we niet zelf kunnen beïnvloeden).

Op basis van gezond boeren verstand, Google en bijvoorbeeld een brainstormsessie kunnen we de voor ons meest relevante dreigingen inzichtelijk maken. Vervolgens kunnen we voor die dreigingen de kans en de impact bepalen zodat we ook de prioriteiten kunnen stellen. Overigens moeten we wel voor onszelf duidelijk hebben wat de oorzaken en de gevolgen zijn. Brand is bijvoorbeeld niet een oorzaak maar eerder een gevolg, een gevolg van bijvoorbeeld een gefrustreerde medewerker die de boel in de fik steekt of kortsluiting in de meterkast. Twee totaal verschillende oorzaken, die ook een andere set aan maatregelen vereisen.

Vaak zullen we zien dat het gevolg dan misschien wel in het vakgebied van informatiebeveiliging mag vallen, maar dat de oorzaak heel ergens anders ligt. Voor die gefrustreerde medewerker moeten we kijken hoe tevreden ons personeel is, hoe we ze met respect behandelen terwijl we voor die kortsluiting misschien een iets betere administratie van de stroomvoorziening nodig hebben (die ene firewall kon echt niet meer op die groep, maar zonder inzicht blijft het gissen).

Voor een organisatie in het oosten van Nederland zal de kans op een Tsunami waarschijnlijk erg laag zijn terwijl de kans op brand of een virusuitbraak vele malen hoger kan zijn. Het voordeel van het bepalen van de dreigingen die voor onze specifieke organisatie van belang zijn, is dat we deze in de toekomst kunnen hergebruiken en eventueel aan kunnen vullen op basis van onze leereffecten.

Het risico van het niet redeneren vanuit reële dreigingen is dat we de verkeerde problemen het eerst oplossen. We zijn dan misschien wel serieus bezig met het onderwerp maar onze scope ligt verkeerd en ons budget wordt niet goed besteed waardoor we de echte risico’s onvoldoende afdekken.

Stel jezelf de vraag: wat kan ons uit het veld slaan? En is dat dan een gevolg of een oorzaak? Als we dat weten kunnen we een bewuste keuze maken: willen we er iets aan doen, of juist niet? En als we er wat aan willen doen, wat is dat dan?