Het veilig opslaan van reservekopieen

Nou, nog een keer over de reservekopieen dan voordat we dat verder met rust zullen laten. We hebben de eisen gesteld voor de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit. We hebben keuzes gemaakt en we hebben getest of de gegevens ook echt benaderbaar zijn. Vandaag stellen we ons de vraag:

Worden de reservekopieen veilig opgeslagen (eventuele externe locatie)?

Waar slaan we de reservekopieen eigenlijk op? Doen we dat op tapes in ons eigen pand of kiezen we ervoor de tapes naar een ander pand te brengen? Hebben we zelf geen tapes en laten we de back-ups via internet overbrengen naar een extern datacenter en wie kunnen er dan eigenlijk allemaal bij? Oh ja, ik weet het, er zijn andere manieren dan tapes, maar het spreekt wel lekker tot de verbeelding, toch?

Laten we eerst ingaan op het opslaan van de reservekopieën in ons eigen pand. Dat is een optie, maar wat als ons hele pand afbrand? Hebben we dan nog ergens de gegevens beschikbaar? Hoe veilig is ons pand eigenlijk en welke incidenten vinden daar zoal plaats? Staat de back-up server op de kapstok bij de ingang (geloof me, ik heb het gezien) of kiezen we voor een veilig serverhok dat netjes op slot kan en waar de airco ervoor zorgt dat het niet al te warm wordt? Wie hebben er dan allemaal toegang tot de serverruimte en hebben zij allemaal die toegangsrechten wel nodig? Ook hier weer een groot aantal vragen die we onszelf kunnen stellen. Misschien kies je voor de, ogenschijnlijk, veiligere optie en host je de back-ups extern.

Maar ook in dat geval komen er een aantal vragen om de hoek kijken. Hebben we de juiste Service Level Agreements opgesteld en houdt de leverancier zich daaraan? Hoe betrouwbaar is die leverancier eigenlijk en wie is eigenaar van de servers en data? Staat de informatie in Nederland of ergens in het buitenland? Welke medewerkers bij de leverancier kunnen eigenlijk bij onze data? Er wordt nog wel eens gewerkt met een algemeen “Admin-account”, maar is nu nog te traceren welke medewerker er op welk moment dat account gebruikt heeft? Zo zie je maar, ook hier een aantal (en nog vele malen meer) vragen waar we toch even bij stil moeten staan.

Het doel blijft zo snel mogelijk weer over de data kunnen beschikken op het moment dat dat nodig is. Afhankelijk van de aard van de organisatie kunnen we ervoor kiezen onze data veilig op te slaan in ons eigen pand, op een andere locatie of extern onder te brengen bij een specialist. Hebben we te maken met echt spannende data die voor het voortbestaan van onze organisatie cruciaal is, dan kan het ook zomaar zijn dat we voor een combinatie kiezen.

Alles voor het voortbestaan van onze organisatie, toch? Ja, maar ook in dit geval moeten de kosten tegen de baten opwegen en met logisch nadenken komen we al een heel eind. Testen we vervolgens of het geplande ook nog werkt dan bieden we toch een bepaalde mate van zekerheid. Vinden we dat nog niet genoeg? Dan zullen we aanvullende maatregelen moeten nemen.

Nederlandse provider negeert bewaarplicht

De Nederlandse hostingprovider Greenhost stopt per direct met het loggen van e-mailverkeer en geeft klanten zelf de mogelijkheid of zij gelogd willen worden. Het vindt dat providers niet zonder meer de bewaarplicht hoeven te volgen. Daarnaast ziet het digitale vrijheden als “dé nieuwe uitdaging voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (bron)

Blijkbaar hebben ze een unique selling point gevonden om zich te onderscheiden van andere hostingproviders. Waarschijnlijk zijn hier twee soorten mensen (om maar eens te generaliseren) in geïnteresseerd:

  1. De paranoia beveiligings, en
  2. Alle andere mensen die iets te verbergen hebben

Ja ik weet het, het is wat kort door de bocht. Maar je moet toch een reden hebben om moedwillig een provider te kiezen? Ik zie mijn overbuurman niet zo snel bewust kiezen voor een provider die niets bewaard (omdat hij zich niet eens bewust is van wat er over hem allemaal gelogd wordt). Maar een nichemarkt kunnen ze hier misschien wel mee bereiken.

Binnenkort zal er waarschijnlijk wel een proefproces opgestart worden…en dan is het afwachten of Greenhost de wet juist geïnterpreteerd heeft. Winnen ze dit proefproces dan geef ik ze een goede kans…totdat een andere grote provider de wet ineens op dezelfde wijze interpreteert. Maar dan weten wij in ieder geval wie de eerste was die de markt voor privacy heeft opengegooid.