Verander risico: Opdrachtgever heeft weinig ervaring met projecten

Vandaag gaan we in op het risico: Opdrachtgever heeft weinig ervaring met projecten

Opdrachtgeverschap houdt niet alleen op papier wat in maar moet er ook op toezien dat het project goed verloopt. Je doet het immers voor hem of voor haar. Heeft de opdrachtgever weinig ervaring met projecten dan loop je de kans dat er vooraf onvoldoende duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Welk doel streven we na, welke eisen stellen we aan het resultaat?

Hoe complexer de opdracht hoe beter de opdrachtgever zijn rol moet pakken. Er moeten keuzes gemaakt worden en daar kan niet altijd lang op worden gewacht. De opdrachtgever moet ook verantwoording afleggen over de tussentijdse resultaten en over het uiteindelijke resultaat. Duidelijke communicatie en afstemming is nodig voor het succes van het project.

Weinig ervaring met opdrachtgeverschap kan invloed hebben op het budget (als er onrealistisch weinig budget is aangevraagd), met de tijdslijnen (als onrealistische tijdslijnen zijn afgegeven) of op het resultaat (als een onrealistisch resultaat wordt verwacht).

Verander risico: Onvoldoende duidelijk wie de opdrachtgever is

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende duidelijk wie de opdrachtgever is

De opdrachtgever is degene die kan bepalen of het resultaat voldoet aan de verwachtingen. Overigens kan de opdrachtgever dat opdrachtgeverschap gedelegeerd hebben gekregen van een hogere manager. In dat geval zal hij of zij afstemming moeten zoeken met die eigenlijke opdrachtgever.

Een opdrachtgever kan dat dus zijn in naam, maar verder nauwelijks betrokken zijn, of het kan je daadwerkelijke opdrachtgever zijn waar je mee om tafel kunt om de resultaten en de voortgang te bespreken.

In ieder geval moet de opdrachtgever met naam en functie worden benoemd, zodat je weet wie het is. Hij zal ook degene zijn met mandaat en budget. Heb je die opdrachtgever niet duidelijk, dan is het zomaar de vraag of je project wel een echt project is. Wie gaat straks de uren en facturen betalen? Wie bepaald of het resultaat ook het gewenste resultaat is?

Is de opdrachtgever onvoldoende duidelijk dan heeft dat negatieve invloed op het resultaat en weet je niet met wie je af moet stemmen of aan wie je precies verantwoording aflegt.