Verander risico: Onvoldoende ervaring binnen de stuurgroep

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende ervaring binnen de stuurgroep

Een stuurgroep is geen blok aan je been. Tenzij de stuurgroep uit onervaren leden bestaat en de voorzitter van de stuurgroep zijn rol niet pakt. Dan gaat de stuurgroep meer om de vorm dan om de inhoud. Men verzandt in ellenlange discussies over non-issues. Men kan of durft niet zelf te beslissen over belangrijke punten.

Onvoldoende ervaring zorgt ervoor dat de tijdslijnen onder druk komen te staan en dat het resultaat straks volledig afwijkt van wat de opdrachtgever gewenst heeft. De stuurgroep kan immers andere keuzes maken dan keuzes in het belang van de opdrachtgever.

Maak een keuze: of je zet de opdrachtgever in de stuurgroep zodat hij of zij zelf kan ingrijpen. Of je laat hem of haar er bewust buiten zodat jij kunt escaleren als de stuurgroep niet goed functioneert.

Verander risico: Ontbreken van een stuurgroep

Vandaag gaan we in op het risico: Ontbreken van een stuurgroep

Een stuurgroep (of Project Board) is de groep die de beslissingen kan nemen of die kan overleggen met het management als ze zelf de beslissing niet kunnen nemen. Een stuurgroep is zowat een vereiste voor iedere verandering. Toch zien we vaak dat we opkijken tegen het inrichten van een stuurgroep. Want zij stellen van die lastige vragen en zijn eerder een blok aan je been dan een hulpmiddel.

Dat klopt, als je stuurgroep verkeerd inricht of verkeerd gebruikt. Zorg voor voldoende mandaat in de stuurgroep en zorg dat je stuurgroep goed betrokken is bij de verandering. Communiceer duidelijk en beantwoord de vragen die ze hebben.

Het ontbreken van een stuurgroep zorgt ervoor dat je tussentijds niet kunt meten of je nog op de goede weg zit en of het resultaat straks ook echt overeenkomt met wat er beoogd werd. Het lijkt er in eerste instantie op dat het ontbreken van een stuurgroep juist zorgt voor snelheid tijdens de uitvoering, maar het zorgt er ook voor dat je niet of slechts moeilijk decharge krijgt voor het resultaat.