Verander complexiteit: Gestructureerde en periodieke rapportage

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Gestructureerde en periodieke rapportage

Gedurende de uitvoering moet er inzicht zijn in de stand van zaken en de mogelijke issue’s. Er moet op een gestructureerde manier verantwoording aan het management of de stuurgroep worden afgelegd. Niet omdat de stuurgroep dat nou zo nodig wil maar omdat je het project onder controle wilt houden.

Je maakt de voortgangsrapportage dus in eerste instantie voor jezelf en houdt daarbij uiteraard rekening met de zaken die de stuurgroep wil zien. Op vooraf afgesproken momenten leg je verantwoording af en vraag je decharge voor de achterliggende activiteiten en een “go” voor de volgende fase. Om decharge te krijgen heb je concrete resultaten bereikt. De controlemaatregelen helpen je daarbij om tussentijds de thermometer erin te kunnen steken. Niet wachten tot je vastloopt of omdat de stuurgroep het zegt, maar tijdig bijsturen om het gewenste, meetbare, tussenresultaat te bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.