Verander risico: Groot aantal taken op kritische pad

Vandaag gaan we in op het risico: Groot aantal taken op kritische pad

Het kritische pad is het pad dat we moeten bewandelen binnen de gestelde kaders van geld en tijd om het zo gewenste resultaat te bereiken. Hoe meer taken er op het kritische pad liggen hoe meer risico we hebben dat er meer tijd nodig is om het resultaat te bereiken.

De kritische taken zijn de taken die in tijdsvolgorde na elkaar doorlopen moeten worden. De ene taak is afhankelijk van de andere taak en kan niet uitgevoerd worden voordat die eerdere taak is uitgevoerd (je moet ook eerst je schoenen aantrekken en vervolgens je veters strikken, andersom heeft niet heel veel zin).

De andere taken kunnen we parallel uitvoeren en ook daarbij kan de ene taak afhankelijk zijn van de andere taak. Alleen liggen ze niet op het kritieke pad. We hebben dus wat extra margen om het resultaat te bereiken omdat het kritische pad nu eenmaal de kortste tijd is die benodigd is om het resultaat te bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.