Verander risico: Verstoringen van de normale bedrijfsprocessen

Vandaag gaan we in op het risico: Verstoringen van de normale bedrijfsprocessen

Mensen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. Soms ligt dat uitgebreid vast in bedrijfsprocessen en soms doet men het al jaren zo omdat het nu eenmaal in hun ogen de beste manier van werken is.

Als het project er op gericht is om de processen aan te passen of als het een bijdrage levert aan de ondersteuning van de normale bedrijfsprocessen dan is extra waakzaamheid geboden. De winkel blijft open tijdens de verbouwing, maar na de verbouwing moeten we wel gebruik gaan maken van de resultaten van het project.

Technisch kan het resultaat nog zo goed zijn, maar als de gebruikers er straks niet mee kunnen of willen werken dan levert het nog steeds niets op. We moeten dus onderzoeken waar het de normale bedrijfsprocessen raakt en we moeten onderzoeken of de gebruikers er straks ook mee gaan werken. Ook hiervoor is de communicatie weer van belang. Betrek de gebruikers er zo vroeg mogelijk bij en probeer de normale bedrijfsprocessen gedurende het project zo min mogelijk te verstoren.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.