Verander complexiteit: Het project ten opzichte van het gemiddelde (typische) project

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Het project ten opzichte van het gemiddelde (typische) project

We zagen inmiddels al dat er vaak vele veranderingen tegelijktertijd lopen. Soms zit daar een directe relatie en dragen ze allen bij aan eenzelfde doel. Maar soms werken de veranderingen elkaar tegen of zijn ze niet met elkaar verbonden.

Er is maar een beperkt budget en beperkte mankracht aanwezig waardoor er keuzes moeten worden gemaakt tussen verschillende veranderingen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de business case (welke verandering levert ons, op papier, het meeste op) maar moet ook gekeken worden naar het belang van de veranderingen.

Bij Beat the Change wegen we, naast de business case, de complexiteit en de risico’s ook het belang van de verandering mee. We geven de voorkeur aan die veranderingen die belangrijk zijn. Dat wil niet altijd zeggen dat er altijd het meeste budget mee gemoeid is of dat alle belangrijke veranderingen allemaal even complex en risicovol zijn. De ideale verandering is een verandering die belangrijk is, die de meeste toegevoegde waarde levert (business case), en die niet complex of risico vol is.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.