Verander complexiteit: Het kritieke pad

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Het kritieke pad

Het resultaat van de verandering moet op een bepaald moment bereikt zijn. Of we nu sturen op tijd, geld of resultaat, ooit moet de verandering gereed zijn en afgesloten kunnen worden.

Kijken we naar die tijdslijnen dan kunnen we ook het kritieke pad opstellen. Welke tussenresultaten moeten op welke moment worden opgeleverd om de einddatum te kunnen halen en welke activiteiten zijn daarvoor van elkaar afhankelijk? Kunnen we extra marges inbouwen of kunnen we activiteiten die niet van elkaar afhankelijk zijn parallel opstarten? Activiteiten liggen in het kritieke pad, als het schuiven ervan ook het verschuiven van de einddatum oplevert.

Als we in de auto stappen en het gas keihard indrukken, dan komen we geen stap verder als we niet eerst de contactsleutel hebben omgedraaid en de auto in de versnelling hebben gezet.

Advies is om de tijdslijnen niet te krap te nemen (tenzij we echt niet anders kunnen) en vervolgens zo snel mogelijk proberen om voor te lopen op de planning. Later hebben we deze tijd misschien nog hard nodig en als we het resultaat eerder bereiken dan de deadline dan is dat meestal geen probleem en voor het management alleen maar goed nieuws.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.